Home  

2016


2015


Archiwista Polski – Informacje

Kwartalnik „Archiwista Polski” kontynuuje tradycje Biuletynu „Archiwista” wydawanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich od czerwca 1965 r. W „Archiwiście” publikowano artykuły naukowe z zakresu archiwistyki i organizacji archiwów, a także dotyczące problemów zawodowych archiwistów. Biuletyn zawierał również komunikaty i informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz materiały dyskusyjne i polemiczne. Pod tytułem „Archiwista” periodyk wychodził do 1996 r., […]


2014