Home   Blog  Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich

Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich

25.02.2014

Zatrzymać przeszłość dogonić przyszłość

Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Wrocław 5-7 września 2012r.

Redakcja : W.Chorążyczewski K.Stryjkowski

Warszawa 2013

ISBN 978-83-931483-0-1

Cena: 55 zł (z VAT)