Home   Blog Uncategorized  Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły

Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły

Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

ogłasza nabór prac do pierwszej  edycji konkursu

„Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły”

na pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej Polski opartej na materiałach archiwalnych

Do konkursu można zgłaszać niepublikowane prace doktorskie, których obrony miały miejsce w okresie od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 31 października 2018 roku.

Prace będące przedmiotem konkursu należy składać lud nadsyłać do dnia 31 grudnia 2018 r. na adres Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 6 m 21.

Szczegółowy regulaminu konkursu dostępny jest pod adresem http://sap.waw.pl/dzialalnosc_statutowa/nagroda-im-z-pustuly