Home   Blog  Śp. Mieczysław Motas (1929-2018)

Śp. Mieczysław Motas (1929-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 19 stycznia 2018 r. odszedł prof. dr hab. Mieczysław Motas.

Historyk, archiwista. Aktywny członek Sekcji Archiwalnej przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki a następnie członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Swoje życie zawodowe związał z historią i archiwami. W latach 1969-1979 kierował Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od 1973 r. członek Zarządu Głównego SAP a w latach 1984-1993 Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Członek Honorowy Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Cześć Jego pamięci.

Uroczystość pogrzebowa Śp. Mieczysława Motasa odbędzie się 30 stycznia o godz. 12,15 w kościele św. Ignacego Loyoli – Wólka Węglowa.