Home   Wiadomości  Ostatnie wiadomości

Ostatnie wiadomości

Ostatnie wiadomości

 

Polscy archiwiści odznaczeni medalem Za zasługi dla czeskiej archiwistyki

19 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zásluhy o české archivnictví” (Za zasługi dla czeskiej archiwistyki), przyznawanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Milana Chovanca. Medal otrzymało 14 osób, w tym dwoje Polaków: Hanna Krajewska dyrektor Archiwum PAN w Warszawie oraz Ivo Łaborewicz kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, członek ZG SAP.

Ivo Łaborewicz otrzymał medal „za długoletni wkład w dziedzinę czesko-polskiej współpracy archiwalnej”; wręczenia medalu dokonali: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. - Wiceminister Spraw Wewnętrznych do spraw ustawodawstwa, prawa, archiwów i agend administracyjnych w dziale administracji publicznej); RNDr. Josef Postránecký - Wiceminister Spraw Wewnętrznych dla Służby Cywilnej; Mgr. Jiří Kaucký - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; PhDr. Jiří Úlovec - dyrektor naczelny Zarządu Archiwów przy MSW.

W uroczystości wzięła udział Marzena Ewa Krajewska - radca minister z Ambasady RP w Pradze, oraz spore grono czeskich archiwistów (dyrektorów archiwów państwowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz Stowarzyszenia Czeskich Archiwistów).

O wyróżnienie dla Ivo Łaborewicza wystąpili archiwiści z archiwów państwowych w Litomieřicach oraz jego oddziału w Semily, jak również Jesztedzki Oddział Českiej archivni společnosti, z którymi współpracuje on od blisko 20 lat, uczestnicząc w konferencjach, wymieniając publikacje, wspierając się wzajemnie w poszukiwaniach różnych materiałów, publikując artykuły, recenzje i omówienia prac archiwalnych (w tym w „Archiwiście Polskim”), pośrednicząc w kontaktach z innymi instytucjami polskimi itd.
... więcejmniej

Zobacz na Facebook

W zakładce VII Powszechny Zjazd Archiwistów zamieszczono informację dla moderatorów oraz współprowadzących i referentów VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów ... więcejmniej

Zobacz na Facebook

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich udostępnił(a) post użytkownika UKE. ... więcejmniej

2 km papierowych dokumentów zarchiwizowaliśmy właśnie we współpracy ze Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w ramach inicjatywy paperless projektu UKE 3.0. A od stycznia pracujemy już w pełni ...

Zobacz na Facebook