Home   Blog  Profesor Andrzej Tomczak (1922-2017)

Profesor Andrzej Tomczak (1922-2017)

Profesor Andrzej Tomczak

(1922-2017)

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż odszedł Profesor Andrzej Tomczak, historyk, nestor polskich archiwistów, Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń archiwistów, współtwórca i Członek Honorowy Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Cześć Jego Pamięci