Kurs I stopnia w dniach 15 – 19/06/2015 – KCEA Płock