SAP jest członkiem International Council on Archives

Petycja Komitetu Sterującego Sekcji Stowarzyszeń
Zawodowych Międzynarodowej Rady Archiwów

Na tegorocznym kwietniowym spotkaniu w Amsterdamie Komitet Sterujący Sekcji Stowarzyszeń Zawodowych Międzynarodowej Rady ds. Archiwów (Steering Committee of the Section of Professional Associations of the International Council on Archives -ICA SPA) wyraził swoje zaniepokojenie projektem Europejskiej Regulacji Ochrony Danych, której skutkiem będzie całkowite zniszczenie danych osobowych. Komitet zaleca, aby członkowie ICA SPA promowali podpisanie petycji zapoczątkowanej przez Francuskie Stowarzyszenie Archiwistów AAF.

ICA SPA podkreśla, że archiwalia stanowią unikalne i nie dające się zastąpić dziedzictwo i pełnią istotną rolę w rozwijaniu społeczeństwa poprzez zachowywanie jednostkowej i zbiorczej pamięci. (Powszechna deklaracja UNESCO o Archiwach przyjęta przez UNESCO w 2011 r.).

Petycja --->>>