Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Zielona Góra*

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Jan Zelek
Wiceprezes – Wójtowicz Angelika
Sekretarz – Beata Grelewicz
Skarbnik – Aneta Kaczmarczyk

Członek Zarządu – Ewa Antkowiak, Renata Iwachów

 

indeks 68 329-98-01 w. 314

images zielonagora@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Zielona Góra”