Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Zielona Góra*

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Jan Zelek
Wiceprezes – Wójtowicz Angelika
Sekretarz – Beata Grelewicz
Skarbnik – Aneta Kaczmarczyk

Członek Zarządu – Ewa Antkowiak, Renata Iwachów

65-261 Zielona Góra

ul. Chmielna 28/13

indeks 68 329-98-01 w. 314

images zielonagora@sap.waw.pl