Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Zielona Góra*

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Mirosław Szatarski
Wiceprezes – Mirosław Zapała
Sekretarz – Sylwia Kuźnik
Skarbnik – Aneta Kaczmarczyk

Członek Zarządu – Mirosław Świt

 

indeks 501 623 203

images zielonagora@sap.waw.pl