Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   XV Krajowy Zjazd Delegatów SAP

XV Krajowy Zjazd Delegatów SAP

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

 

Zwolnienia z opłat uczestników Zjazdów w Kielcach

VII Powszechny Zjazd
Archiwistów Polskich
(20-21.09.)
XV Krajowy Zjazd
Delegatów SAP
(22-23.09)
 Za:

 Delegaci

Wpisowe Nie
 

Noclegi

pokoje 2-os.*

Nie

19/20/21

Tak

21/22/23

Koszty podróży Tak  Tak
Bankiet Nie
Wyżywienie:

Śniadania

Obiad

19/20/21

Nie

Nie

22/23

Tak

Tak

* za nocleg w pokoju 1 – os, będzie obowiązywała dopłata zgodnie ze stawkami formularza zgłoszeniowego


10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

Uchwala nr 9/2016
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zwołania XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP

Na podstawię § 29 oraz § 37 ust. l p. 2 Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
uchwalonym na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 8 września 2010 r. postanawia się
co następuje:

§1

Zwołuje się w dniach od 22 do 23 września 2017 r. XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

§2

Miejscem obrad XV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich będzie Kampus Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach.

§3

Przygotowaniami do XV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich kieruje Komitet Organizacyjny XV KZD powołany uchwałą  Zarządu Głównego SAP w dniu 22 kwietnia 2016 r.

§4

Załącznik do niniejszej Uchwały określa szczegółowy harmonogram przygotowań do XV Krajowego Zjazd Delegatów Stowarzyszeni Archiwistów Polskich.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier