Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Wydawnictwa SAP

Wydawnictwa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Archiwista Polski
Toruń, ISSN 1425-9893

Kwartalnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Cena: 20 zł brutto 

w prenumeracie rocznej: 80 zł brutto

Studia. Materiały. Koferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacjiPod red. Wiesławy Kwiatkowskiej i Agnieszki Rosy

Poznań 2012

ISBN 978-83-906252-8-7

Cena: 10zł  + VAT 5%

 

 

Studia. Materiały. Koferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowychMateriały z konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Poznań 2010

ISBN 978-83-906252-7-0

Cena: 10zł  + VAT 5% 

 

Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.Polsko-niemieckie dziedzictwo archiwalne źródłem do badań nad regionem lubuskim

Zielona Góra 2010

ISBN 978-83-906252-5-6

Cena: 10 zł + VAT 5 %

 

Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Public relations w archiwach

Zbiór studiów pod red. Marleny Jabłońskiej

Poznań 2010

ISBN 978-83-906252-6-3

Cena: 10 zł + VAT 5%

Kancelaria i archiwum zakładowe

pod red. Eugeniusza Borodija

Warszawa 2009

Wyd. IV, ss. 248, ISBN 978-83-906252-2-5
Podręcznik

Cena: 50 zł + VAT 5%

Nakład wyczerpany

Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Materiały konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Zakładu Archiwistyki Istytutu Historii UMSC w Lublinie

23-24 październik 2008 r.

pod red. Ireny Mamczak- GAdkowskiej

Poznań 2009

ISBN 978-83-906252-4-9

Cena: 10 zł + VAT 5%

Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Jubileusz 60-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Materiały z konferencji pod red. Krzysztofa Stryjkowskiego

Warszawa 2009

ISBN 978-83-906252-3-2

Cena: 10 zł + VAT 5%

Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r.

 

pod red. Jarosława Porazinskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego

Warszawa 2008

ss. 575, ISBN 978-83-906252-108

Cena: 45 zł + VAT 5%

StowarzyszenieArchiwistówPolskich1965-2005. Tradycje  i  współczesność pod red. Jarosława Porazinskiego

Warszawa 2005, ss. 128

Cena: 20,00 zł + VAT 23% 

Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego pod red. Darii Nałęcz

T. 1 Toruń 2002, ss. 431, ISBN 83-89115-04-2

Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12-13 września 2002 r.

Nakład wyczerpany

Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości

pod red. Juliana Baranowskiego i Urszuli Zarzyckiej-Sutter

Łódź 2001, ss. 271, ISBN 83-914223-2-1

Materiały III Krajowego Sympozjum Archiwal-nego, Łódź 4-5 września 2001 r.

Nakład wyczerpany

Archiwa samorządowe pod red. Jarosława Porazinskiego i Zbigniewa Pustuły

Warszawa 1999, ss. 332, ISSN 1425-9893

Materiały II Krajowego Sympozjum Archiwal-nego, Warszawa 18-29 września 1999 r.

Nakład wyczerpany

Archiwa Polskie pod red. Kazimierza Kozłowskiego

Warszawa – Szczecin 1998, ss. 274, ISBN 83-86643-76-5

Nakład wyczerpany

Archiwa Polskie wobec wyzwań XXI wieku pod. red. Darii NałęczT. 1 Radom 1997, ss. 332, ISSN 1425-9893
T. 2 Warszawa 1998, ss. 269, ISSN 1425-9893

Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2-4 września 1997 r.

tom I – nakład wyczerpany tom II – nakład wyczerpany

Publikacje można również nabyć w siedzibie Biura Zarządu Głównego SAP w godz. 9:00-14:30.
Opinie oraz Państwa sugestie w sprawie wydawnictw SAP prosimy kierować na adres e-mail monika.kopka@sap.waw.pl