Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Wrocław *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Barbara Brandt-Golecka
Wiceprezes – Lucyna Harc, Ewa Kłapcińska

Sekretarz – Beata Domańska
Skarbnik – Alicja Barbarek

Członek Zarządu – Alicja Dolny, Joanna Dardzińska

 

indeks 698-800-791

images wroclaw@sap.waw.pl