Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Wrocław *

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Lucyna Harc
Wiceprezes – Barbara Brandt-Golecka,  Alicja Dolny

Sekretarz – Joanna Dardzińska
Skarbnik – Alicja Barbaruk

Członek Zarządu – Roman Stelmach,

50-215 WROCŁAW,
ul. Pomorska 2

indeks 691-520-777

images wroclaw@sap.waw.pl

e-mail – harcla@uni.wroc.pl

Komunikaty i informacje

Kadencja 2012-2017

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w czwartek, 5 maja 2016 r., o godz. 13.00 w Archiwum Archidiecezjalnym i Bibliotece Kapitulnej we Wrocławia przy ul. Kanonia 12.

            Porządek spotkania:

 1. Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu – działalności, zakres gromadzenia i zasady udostępniania.
 2. Zwiedzanie Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.
 3. Sprawy organizacyjne.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zapraszam na posiedzenie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 r. (czwartek), o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z pracy Zarządu i Oddziału za 2015 r.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 3. Przedstawienie planu pracy Oddziału na 2016 r.
 4. Przedstawienie propozycji wyjazdu na warsztaty archiwalne do Alzacji w dniach 25-29 maja 2016 r.
 5. Elżbieta Billing, „Zmiany w prawie archiwalnym”.
 6. Sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

choinki02

Zapraszam na spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się 16 grudnia 2015 r. (środa), o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

             Porządek spotkania:

 1. Życzenia świąteczno-noworoczne.
 2. O sportach zimowych na Śląsku przed 1945 r. – wystąpienie dr hab. Tomasza Przerwy z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Oddziału SAP we Wrocławiu serdecznie zapraszam na spotkanie w Sali Błękitnej restauracji Złota (Rynek 6 – zachodnia pierzeja) w dniu 9 października 2015 r. (piątek), o godz. 13.30.

 W trakcie spotkania przekazana zostanie także informacja o wyjazdowych warsztatach archiwalnych do Görlitz w dniu 24 października 2014 r.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Zapraszam na posiedzenie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 r. (czwartek), o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z pracy Zarządu i Oddziału za 2014 r.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 3. Przedstawienie planu pracy Oddziału na 2015 r.
 4. Przedstawienie propozycji wyjazdu na warsztaty archiwalne do Brukseli w dniach 4-6 czerwca 2015 r.
 5. Marta Brandt-Raszewska, Przesłanki legalności udostępnienia danych osobowych w pracy archiwisty.
 6. Sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Zapraszam na spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się 17 grudnia 2014 r. (środa), o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek spotkania:

 1. Życzenia świąteczno-noworoczne.
 2. Joanna Dardzińska, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu, Czakram na Świdnickiej – opowieść o Pomarańczowej Alternatywie.
 3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Zarząd Oddziału we Wrocławiu

oraz

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 zapraszają do udziału w konferencji szkoleniowej

 Między tradycyjną a cyfrową archiwizacją

– dokumentacja w archiwum zakładowym w okresie przejściowym

Wrocław, 6 listopada 2014 r.

Konferencja adresowana jest do tych wszystkich, których wątpliwości budzą kwestie związane z postępowaniem z dokumentacją w postaci cyfrowej, pomimo regulacji prawnych zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Celem konferencji będzie przedstawienie i omówienie:

 • zasad postępowania z dokumentacją mieszaną, na nośniku papierowym oraz z dokumentacją w postaci cyfrowej w archiwach zakładowych instytucji, w których zapadła decyzja o wdrożeniu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, dla okresu poprzedzającego przejście na EZD,
 • postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych instytucji, które stosują system tradycyjny dla wykonywania czynności kancelaryjnych, przy jednoczesnym wykorzystywaniu narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu lub zarządzania dokumentacją,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania EZD,
 • przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego z podmiotu stosującego system EZD.

Miejsce obrad:

Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, ul. Szewska 49, sala audytoryjna (I piętro).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji serdecznie zapraszamy i prosimy o nadesłanie skanów czytelnie wypełnionych i podpisanych oraz opatrzonych stosownymi pieczątkami formularzy zgłoszeniowych w terminie do dnia 31 października 2014 r.pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@sap.waw.pl

Opłata konferencyjna w wysokości 100,00 zł (+23% VAT) obejmuje materiały konferencyjne oraz posiłek w trakcie obrad. Prosimy o jej uiszczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2014 r. na konto:

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

ul. Bonifraterska 6 lok. 21, 00-213 Warszawa

BRE Bank S.A. w Warszawie: 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko oraz „Konferencja – Wrocław 2014”

Informacji o konferencji udziela Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Zarząd Oddziału we Wrocławiu: wrocław@sap.waw.pl lub tel. +48 691 520 777

Program konferencji

Recepcja konferencji: 9.30-10.00

Powitanie i otwarcie obrad: 10.00

Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), Między tradycyjnym a elektronicznym systemem zarządzania dokumentacją – spostrzeżenia archiwisty państwowego nadzorującego jednostki na Dolnym Śląsku

Przemysław Michalak (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu), Od papieru do e-urzędu. Wdrożenie założeń e-administracji w nowoczesnym urzędzie – system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD – podejście procesowe, wdrożenie, dobre praktyki

Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w instrukcjach kancelaryjnych wybranych urzędów centralnych

Przerwa na kawę 11.30-12.00

Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Dedykowane systemy informatyczne stosowane w archiwach zakładowych a system EZD

Elke Schönemann (ELO Digital Office Sp. z o.o.), Doświadczenia ELO Digital Office we wdrażaniu elektronicznego zarządzania i archiwizowania dokumentacji w Niemczech i w Polsce. Jakie wymagania musi spełnić archiwum elektroniczne w Niemczech

Przerwa na lunch 13.15-13.45

Wojciech Woźniak (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego z podmiotu stosującego system EZD jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

Paweł Pietrzyk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Postępowanie z informatycznymi nośnikami danych w archiwach państwowych i archiwach zakładowych

Dyskusja i zamknięcie konferencji: 15.00 – 15.30

Formularz zgłoszeniowy do pobrania —> boligrafo

 KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zapraszam na zebranie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 2 października 2014 r. (czwartek), o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek zebrania:

 1. Informacja o wyjazdowych warsztatach archiwalnych do Archiwum Państwowego w Kaliszu w dniu 18 października 2014 r. (członkowie Oddziału chcący wziąć w nich udział przy zapisie wpłacają kaucję w wysokości 20,00 zł i w tej samej wysokości opłatę za osobę towarzyszącą nie będącą członkiem SAP).
 2. Informacja o konferencji szkoleniowej Między tradycyjną a cyfrową archiwizacją – dokumentacja w archiwum zakładowym w okresie przejściowymorganizowanej przez Zarząd Oddziału w dniu 6 listopada 2014 r. we Wrocławiu.
 3. „Standaryzacja w archiwach historycznych na świecie a archiwa polskie (na wybranych przykładach)” – wykład Adama Banieckiego, kierownika Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddziału w Lubaniu.
 4. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w czwartek, 12 czerwca 2014 r., o godz. 13.00 w Archiwum Miejskim Wrocławia przy ul. Stalowa 62 (budynek dawnego bunkra).

 Porządek spotkania:

 1.  Archiwum Miejskie Wrocławia – podstawy prawne działalności, zakres gromadzenia, adaptacja nietypowego obiektu na potrzeby archiwalne, wyposażenie.
 2. Zwiedzanie Archiwum Miejskiego Wrocławia.
 3. Sprawy organizacyjne.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

 KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

W dniach 1-3 maja 2014 r. członkowie wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wzięli udział w wyjazdowych warsztatach archiwalnych do Wiednia i Dolnej Austrii.

Pierwszy dzień poświęcony został na zwiedzenie stolicy Austrii, w tym m.in. kompleksu w Schönbrunn, Opery, Parlamentu, Teatru Narodowego, Ratusza, Kościoła Wotywnego i wybranych muzeów.

Drugiego dania odwiedziliśmy oddział Austriackiego Archiwum Państwowego przy Minoritenplatz, w którym przechowywany jest najstarszy zasób, do schyłku cesarstwa włącznie, w tym liczne polonica. Po zborach oprowadzał nas osobiście Thomas Just, dyrektor Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Tego samego dnia południu gościliśmy w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, gdzie wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego wykładu dotyczącego zadań realizowanych przez tę instytucję międzynarodową, jej struktury, a wreszcie zasad obiegu i gromadzenia dokumentacji i jej archiwizacji. Wygłosił go dr Leszek Pudłowski, dyrektor Sekcji Archiwum i Zarządzania Dokumentacją MAET. Następnie zwiedziliśmy cały kompleks MAEA, w tym oczywiście Archiwum Agencji.

Trzeciego dnia członkowie Oddziału odwiedzili dwa archiwa klasztorne wielkich opactw benedyktyńskich Dolnej Austrii mieszczących się w Göttweig i w Melku, po których oprowadzili nas kierujący archiwami ojcowie benedyktyni. Oprócz wizyt w archiwach klasztornych uczestnicy warsztatów zwiedzili również same, pięknie położone w dolinie Dunaju opactwa.

SAM_0012  SAM_0771  SAM_0238

2014.05.03_028  SAM_0660  2014.05.02_030

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

 

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zapraszam na posiedzenie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 r. (piątek), o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z pracy Zarządu i Oddziału za 2013 r.
 2. Przedstawienie planu pracy Oddziału na 2014 r.
 3. Przedstawienie propozycji wyjazdu na warsztaty archiwalne do Wiednia i St. Pölten w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2014 r.
 4. Dr Wojciech Woźniak, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, „Dokumentacja elektroniczna jako materiał archiwalny”.
 5. Sprawy bieżące.

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam na zebranie opłatkowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału we Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2013 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek spotkania:

 1. Życzenia świąteczno-noworoczne.
 2. Dr Janusz Gołaszewski, dyrektor AP Wrocław, Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kierunki działania, plany i zamierzenia.
 3. Zwiedzanie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
 4. Zwiedzanie wystawy „Bagnety polskich formacji wojskowych, powstańczych i partyzanckich w latach 1918-2010″.
 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Zaproszenie —> sap.waw.pl/wp-content/uploads/u1/proszenie_na_spotkanie_op__atkowe_18_12_2013.pdf

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zapraszam na zebranie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. (czwartek), o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek zebrania:

 1. Informacja o wyjazdowych warsztatach archiwalnych do Państwowego Archiwum Powiatowego w Semily (Czechy) w dniu 19 października 2013 r. (osoby pragnące wziąć w nich udział przy zapisie wpłacają kaucję w wysokości 20,00 zł.).
 2. „Technologii chemicznego niszczenia cyfrowych nośników danych LiquiDATA” – wykład dra Pawła Markowskiego (BOSSG Data Security Sp.z o.o. we Wrocławiu).
 3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w czwartek, 6 czerwca 2013 r., o godz. 13.00 w Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Japońskiej 4 (budynek z czerwonej cegły visa a vis wierzy ciśnień). Dojazd autobusami: 114 z Galerii Dominikańskiej lub 125 z Dworca Głównego (kierunek Brochów – należy wysiąść na ul. Semaforowej).

Porządek spotkania:

 1. Przywitanie gości – Janusz Misiewicz, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego UMWD.
 2. Archiwum UMWD – idea i przebieg budowy, stan wyposażenia, warunki lokalowe, archiwum na tle innych archiwów samorządowych – Rafał Nowakowski.
 3. Zwiedzanie Archiwum UMWD i zapoznanie ze stanem i specyfiką jego zasobu – Rafał Nowakowski, Edyta Korta, Bogusław Wilczyński.
 4. Podsumowanie i zakończenie wizyty – Janusz Misiewicz, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego UMWD.
Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam na posiedzenie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r. (czwartek), o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z pracy Zarządu i Oddziału za 2012 r.
 2. Przedstawienie planu pracy Oddziału na 2013 r.
 3. Przedstawienie propozycji wyjazdu na warsztaty archiwalne do Budapesztu w dniach 29 maja – 2 czerwca 2013 r.
 4. Wykład Rolanda Kipera nt. „The Wiki Archives Project. Wiedza archiwalna dla wszystkich”.
 5. Sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam na uroczyste posiedzenie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 r. (czwartek), o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek spotkania:

 1. Powitanie gości.
 2. Wręczenie przez Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, p. Kazimierza Jaroszka dyplomu członka honorowego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich p. Helenie Kułdo.
 3. Życzenia świąteczno-noworoczne.
 4. Nakreślenie przez Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, p. Kazimierza Jaroszka koncepcji działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w kadencji 2012-2017.
 5. Zwiedzenie wystawy „586 dni stanu wojennego” otwartej w AP Wrocław 12.12.2012 r.
 6. Komunikaty i sprawy bieżące – informacja o planowanych na styczeń 2013 r. warsztatach nt. „Asertywność archiwisty zakładowego, czyli jak być stanowczym i uprzejmym w obsłudze klienta” (szacunkowy koszt 7- godzinnego szkolenia: 60,00 zł)

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam na na zebranie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 28 września 2012 r. (piątek), o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2.

Porządek zebrania:

 1. Informacja na temat VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu.
 2. Informacja na temat XIV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP we Wrocławiu.
 3. Informacja o zmianie podziału funkcji w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, Zarządzie Oddziału we Wrocławiu.
 4. Informacja o wyjazdowych warsztatach archiwalnych do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz do Osówki w Górach Sowich w dniu 27 października 2012 r. (osoby pragnące wziąć w nich udział przy zapisie wpłacają kaucję w wysokości 20,00 zł.).
 5. Relacja Pani dr Hanny Krajewskiej, Dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiego Towarzystwa Archiwalnego z XVII Międzynarodowego Kongresu Archiwalnego w Brisbane oraz z wizyty w archiwach polonijnych w Australii.
 6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Prezes SAP Oddział we Wrocławiu
dr Lucyna Harc