Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Patronatem Honorowym

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich.


Wycieczka po Górach Świętokrzyskich – Chęciny

Wycieczka po Górach Świętokrzyskich – Święty Krzyż

  Formularz zgłoszeniowy

   Plan kampusu Politechniki Świętokrzyskiej

   Informacja nt. zwolnień z opłat  dotycząca moderatorów oraz współprowadzących i referentów VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów

Uprzejmie informujemy, że obrady Zjazdu Powszechnego odbywają się w dniach 20 i 21 września 2017r. W związku z tym, decyzją Prezydium Zarządu Głównego SAP, zwolnieni są Państwo z opłat:

  • opłaty zjazdowej,
  • zakwaterowanie, tylko w pokojach 2-osobowych w dniach 19/20/21 września (2 noclegi),
  • śniadania 20/21 września.

Za pozostałe rezerwacje należy wnieść opłatę zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

WAŻNE : 

Ostateczny termin przyjmowania Zgłoszeń na Zjazd Archiwistów upływa w dniu 09 sierpnia 2017 r. po tej dacie nie będzie już możliwości skorzystania z noclegów, wyżywienia oraz bankietu, będzie można się zgłosić tylko jako uczestnik – opłata zjazdowa.

 

Informujemy iż na:  Warsztaty „Lekcja genealogiczna w archiwach”  (moderatorzy: Hubert Mazur, Archiwum Państwowe w Kielcach, Agnieszka Rosa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) środa 20 IX 2017, 9.00-11.00 – brak miejsc!.

 


Program VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich

 

Pierwszy dzień obrad

20 września (środa) 2017 r.

godz. 9.00-11.00

Warsztaty „Ochrona własności intelektualnej w warsztacie archiwisty”

Moderatorzy: dr Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Sala II

Warsztaty „Lekcja genealogiczna w archiwach”

Moderatorzy: Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach), dr Agnieszka Rosa (uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

110 D

Warsztaty „Obsługa użytkowników trudnych, czyli o tym jak nie dać się zaskoczyć”

Moderator: dr hab. Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

113 D

Warsztaty „Digitalizacja archiwaliów”

Moderator: Maciej Gajewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Jiří Peterka (Archiwum Ziemskie w Opawie, Czechy), Digitalizacja i udostępnianie dokumentów w Archiwum Ziemskim w Opawie

Marta Bryszewska (Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, Argentyna), Digitalizacja zbiorów polonijnych

Adam Lajdenfrost (Archiwum Państwowe w Łodzi), Digitalizacja a udostępnianie archiwaliów w wersji cyfrowej w pracowniach naukowych

Katarzyna Kalisz (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Magdalena Hartwig (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Drugie życie fotografii – (nie)ograniczone możliwości wykorzystania zdigitalizowanych zasobów zdjęciowych Narodowego Archiwum Cyfrowego

Jakub Żygawski (Archiwum Państwowe w Zamościu), Mapy bez granic – digitalizacja, udostępnianie i ponowne wykorzystanie archiwalnego zasobu kartograficznego

Maciej Gajewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Big Data – nowa wiedza z danych archiwalnych

Marianna Otmianowska (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Cyfrowe wyzwania i oczekiwania archiwów

Sala I
Warsztaty „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją”

Moderator: Jarosław Orszulak (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)

dr Ewa Perłakowska (prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

Kazimierz Schmidt, Uniwersalność systemu EZD – wada czy zaleta? Jarosław Orszulak (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)

Sala III
Panel „Zaproś konserwatora do współpracy – Zachowanie zasobu zaczyna się od budynków”

Moderator: Monika Bogacz-Walska (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

Anna Czajka (Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów), Ryszard Wojtkowski (Na-czelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Zachowanie zasobu zaczyna się od budynków

Anna Czajka (Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów), Najnowsze przepisy oraz rekomendacje techniczne ISO związane z ochroną archiwaliów

Jarosław Sianko (Archiwum Państwowe w Gdańsku), Z doświad-czeń konserwatora archiwalnego w procesie inwestycyjnym na przykładzie Archiwum Państwowego w Gdańsku

Małgorzata Bochenek (Archiwum Narodowe w Krakowie), Przygotowanie zasobu archiwal-nego do przeniesienia do nowej siedziby – współpraca konserwatora i archiwisty, czyli trudna sztuka kompromisów

Sala Wykładowa – Rektorat
godz. 11.30-13.30
Panel konserwatorski skierowany do pracowników nadzoru archiwalnego i archiwistów zakładowych

Moderator: Monika Bogacz-Walska (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

Joanna Kąkolewska-Janowska (Archiwum Państwowe w Toruniu), Najczęstsze problemy związane z przechowywaniem akt w archiwach zakładowych

Anna Seweryn (Archiwum Narodowe w Krakowie), Problematyka zabezpieczania materiałów audiowizualnych

Agnieszka Giermasińska (Urząd m. st. Warszawy), Przygotowanie ksiąg metrykalnych do przekazania archiwum państwowemu

Katarzyna Kwaśniewicz (Archiwum Państwowe w Katowicach), O zasiekach i zasadzkach, czyli o tym co można odkryć w księgach po reperacjach introligatorskich

Magdalena Wiercińska (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Działania na „przedpolu ar-chiwalnym” – czego można oczekiwać od instytucji przekazujących akta w świetle profilak-tyki konserwatorskiej

Sala I
Forum archiwistów rodzinnych

 

Moderatorzy:

Agnieszka Konstankiewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie), dr hab. Władysław Stępniak, dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 Agnieszka Konstankiewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie), Archiwa rodzinne i oddziałływanie na nie instytucji publicznych

Monika Agopsowicz, Prezentacja archiwum rodzinnego i jego zabezpieczenie w domowych warunkach. Archiwum, którego miało nie być

Elżbieta Sobieszczańska, Budowanie archiwum rodzinnego na przykładzie Kwiryna Ruperta Sobieszczańskiego (1836-1913)

Hadrian Ciechanowski (Archiwum Państwowe w Toruniu), Udostępnianie akt metrykalnych on-line jako narzędzie budowania archiwów rodzinnych Kamila Siuda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Egodokumentalność archiwów rodzinnych

Sala II
Panel „Kulturotwórcza rola archiwów regionalnych i lokalnych”

Moderator: prof. dr hab. Janusz Łosowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Tomasz Rodziewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie), Kulturotwórczy aspekt wystaw organizowanych przez Archiwum Państwowe w Lublinie

dr hab. Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Treści patriotyczne wystaw organizowanych przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

dr Joanna Kowalik-Bylicka (Archiwum Państwowe w Lublinie – Oddział w Radzyniu Podlaskim), Formy oddziaływania archiwum terenowego na rozwój kultury lokalnej

dr hab. Anna Łosowska (Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Archiwum uniwersyteckie w procesie kształtowania wiedzy o przeszłości uczelni i jej profesorach

prof. dr hab. Janusz Łosowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Eugeniusz Misiewicz (Centrum Kultury w Łęcznej), Rola archiwów osobistych w kultywowaniu tradycji rodzinnych oraz badaniach historii lokalnej

Bożena Husar (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Żywcu), Dokument wiarygodnym świadkiem historii – kulturotwórcza, popularyzatorska i integracyjna rola archiwum jako łącznika przeszłości z teraźniejszością

110 D
Panel „100 lat archiwów społecznych”

Moderator: dr Tadeusz Krawczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)

Włodzimierz Janowski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Podstawy prawne funkcjonowania organizacji społecznych w latach 1918-2016 na tle regulacji normujących zasady postępowania z archiwaliami

dr Tadeusz Krawczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Akta organizacji społecznych w archiwach państwowych ze szczególnym uwzględnieniem AAN

Zbigniew Król (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Archiwa Społeczne w Polsce – bieżąca działalność, opieka nad zbiorami i metody pozyskiwania materiałów do zasobu AAN – uwagi problematyczne

Małgorzata Król (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Ewidencjonowanie i opracowanie materiałów archiwalnych organizacji społecznych

Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Metodyka współpracy archiwów państwowych z organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi na przykładzie Archiwum Akt Nowych

Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach), Akta organizacji społecznych przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach i ich znaczenie dla historii regionu (wybrane przykłady)

dr Bartosz Nowożycki (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Doświadczenia ze współpracy z instytucjami polonijnymi w USA

Sala Wykładowa – Rektorat
Panel „Zarządzanie dokumentacją współczesną – w kierunku EZD i Records & Information Management”

Moderator: dr Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Joanna Chojecka (Archiwum Państwowe w Koszalinie), Zarządzanie dokumentacją współczesną – ograniczenia i możliwości w praktyce archiwalnej

dr hab. prof. UMW Krzysztof Narojczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Records Management jako przedmiot kształcenia akademickiego

Leszek Pudłowski (Wiedeń), Od stajni Augiasza do modeli continuum dokumentacji. Początki australijskiej archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Paweł Pietrzyk (Archiwum Państwowe w Łodzi), Współczesne kancelarie – czy grozi nam totalny kataklizm?

dr Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a zarządzanie dokumentacją współczesną

Sala III
Panel „Doświadczenie i edukacja – drogi do zawodu archiwisty”

Moderator: dr hab. prof. UW Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. UAM Irena Mamczak-Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Doświadczenie i edukacja archiwistów okresu międzywojennego (Drogi do zawodu archiwisty kadry archiwalnej okresu międzywojennego)

dr hab. prof. UMK Wiesława Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Różne drogi przygotowania do zawodu archiwisty. Dążenie do optimum

dr Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach), Kompetencje edukatora archiwalnego a uniwersyteckie kształcenie w zakresie archiwistyki

dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Archiwista na współczesnym rynku pracy

dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kształcenie archiwistów we Francji

dr Anna Barszcz (Archiwum Rady Ministrów), Rola praktyki i doświadczenia w warsztacie zawodowym archiwisty

Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Kształcenie archiwistów przez Stowarzyszenie Archiwistów Amerykańskich i ich programy edukacyjny

113 D
godz. 15.00-18.30
Obrady plenarne

15.00 – 15.20 Otwarcie i wystąpienia oficjalne

15.20 – 15.40 prof. dr hab. Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tradycje Kielc jako ośrodka archiwalno-historycznego

15.40 – 16.00 dr Wojciech Woźniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), Archiwistyka w Polsce – mapa aktualnych wyzwań

16.00 – 16.20 dr hab. Władysław Stępniak, UNESCO wobec ochrony dziedzictwa kulturalnego i archiwów

16.20 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 17.20 dr hab. prof. UW Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Doświadczenie i edukacja: dydaktyka historii wobec wyzwań współczesności

17.20 – 17.40 dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Koper-nika w Toruniu), Globalna republika archiwistów

17.40 – 18.00 dr hab. prof. UMCS Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Co znaczy dzisiaj interdyscyplinarność archiwistyki?

18.00 – 18.30 Dyskusja

Aula Wykładowa
Drugi dzień obrad
21 września (czwartek) 2017 r.
godz. 9.00-11.00
Panel „Metodyka archiwalna w archiwach – krajobraz przed bitwą”

Moderator: Hanna Staszewska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Kamila Jastrzębska (Ministerstwo Finansów), Metodyka archiwalna wobec dokumentacji elektronicznej zgromadzonej w systemach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Kamil Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Crowdsourcing w archiwum. Wykorzystaj potencjał twórczy swoich użytkowników!

Hanna Staszewska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Strategia opracowania zasobu archiwalnego w archiwach – zarys problemu

Sala I
Panel „Archiwum Państwowe w Kielcach w służbie nauki i edukacji historycznej”

Moderator: dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Motywy śmierci w zapisach metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach

Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach), Archiwum Państwowe w Kielcach w służbie nauki i edukacji historycznej

Zwiedzanie Archiwum

Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57
Panel „Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach”

Moderatorzy: dr Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach)

dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edukacja w archiwach – kluczowe pojęcia i problemy

dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Funkcja edukacyjna archiwów: w którym miejscu jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów:

dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski (UMK), dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (UAM), dr Teresa Stachurska-Maj (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nau-czycieli), Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu), Marek Szczepaniak (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie), Grażyna Tyrchan (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie), Violetta Urbaniak (Archiwum Państwowe w Warszawie)

110 D
Panel „Regulacje prawne działalności archiwalnej”

Moderator: dr Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Ewa Perłakowska (prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”), Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego – uwarunkowania prawne i propozycje zmian

dr Dariusz Grot, Kto będzie ciekaw archiwów jutra – wyzwania legislacyjne

dr Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Obrót cywilno-prawny prywatnymi archiwaliami w świetle aktualnych tendencji w polskim ustawodawstwie

dr Wojciech Woźniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), Prawo archiwalne – perspektywy zmian

Sala III
Panel „Od badań dyplomatycznych do granic i struktury zespołu – zapotrzebowanie archiwistyki na badania kancelarii zbiurokratyzowanej”

Moderator: dr hab. Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); oponent: dr hab. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie)

prof. Ludmiła Nikołajewna Mazur (Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg, Rosja), Inna Anatolijewna Surowcewa (Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg, Rosja), Структура документальной памяти общества: проблемы организации документов в российских архивах в условиях цифровой революции (на примере Ельцин-центра г. Екатеринбурга)

Tatjana Aleksandrowna Bykowa (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa, Rosja), Хранение документов организации начинается с делопроизводства

prof. Siergiej Iwanowicz Posochow (Narodowy Uniwersytet Charkowski, Ukraina), prof. Ludmiła Juriewna Posochowa (Narodowy Uniwersytet Charkowski, Ukraina), Судьба и состав фонда Харьковской духовной консистории

dr Henryk Niestrój (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Dokument elektroniczny, narzędzia informatyczne i digitalizacja, czyli zmiany w kształtowaniu, opracowaniu i udo-stępnianiu zasobu archiwalnego

dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie), Zasada proweniencji w archiwistyce polskiej

dr Bartosz Nowożycki (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Postrzeganie zasady proweniencji w świece anglosaskim oraz o problemie zasady proweniencji w erze cyfrowej

113 D
Panel „Kreowanie pozytywnego wizerunku archiwów i archiwistów”

Moderator: dr hab. Hanna Krajewska (Archiwum Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Bilans zysków i strat wizerunkowej funkcji public relations w archiwach

dr Ewa Rosowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Archiwa – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej

dr hab. Hanna Krajewska (Archiwum Polskiej Akademii Nauk), Grupa Wyszehradzka Archiwów – kreowanie pozytywnego wizerunku archiwów i archiwistów

Katarzyna Słojkowska (PAN Archiwum w Warszawie), Bartosz Borkowski (PAN Archiwum w Warszawie), Archiwistów portret własny

Sala II

godz. 11.30-13.30

Panel „Polacy w archiwistyce bez granic”

Moderatorzy: Piotr Zawilski (Archiwum Państwowe w Łodzi), Elżbieta Czajka (Archiwum Państwowe w Łodzi)

Maria Wrede (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Projekt Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laffitte

Ella Kok-Majewska (Regionaal Archief Rivierenland, Holandia), The American Dream polskiej dziewczyny w holenderskim archiwum

Leszek Pudłowski (Wiedeń), Praca w organizacji międzynarodowej: ABC młodego (i nieco starszego) archiwisty

dr Marek Połoncarz (Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Czechy), Moje doświadczenia z pracy w czeskim muzealnictwie i archiwistyce

dr Anna Sobczak (Paryż, Francja), Różnice kulturowe – zjawisko, którego doświadczysz wyjeżdżając z kraju

110 D
Panel „Archiwum Diecezjalne w Kielcach jako miejsce spotkań przeszłości z teraźniejszością. Ludzie i dokumenty”

Moderator: ks. dr Tomasz Gocel (Archiwum Diecezjalne w Kielcach)

dr Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Gdzie średniowiecze spotyka się ze współczesnością, czyli o najstarszych zabytkach Archiwum Diece-zjalnego w Kielcach

dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Autorytety z przeszłości. Wspomnienia duchownych w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

Archiwum Diecezjalne w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3
Panel „Archiwa instytucji nauki i kultury ponad granicami”

Moderatorzy: Barbara Brandt-Golecka (Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Monika Marcinkowska (Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Anna Domalanus (Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Erasmus – spotkania archiwalne

Andrzej Szczepaniak (Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie), Transgraniczne udostępnianie archiwaliów Muzeum Narodowego w Warszawie

Paweł J. Radziejewski (Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku), Uniwersyteckie archiwa medyczne i ich rola w kształtowaniu zasobu historycznego w Polsce

Sala Wykładowa, – Rektorat
Panel „Współpraca archiwów kościelnych z otoczeniem – możliwości i ograniczenia”

Moderatorzy: ks. dr hab. Robert Romuald Kufel (Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze), Mateusz Zmudziński (Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej)

ks. dr hab. Robert Romuald Kufel (Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze), Gromadzenie archiwaliów kościelnych a współpraca z twórcami materiałów archiwalnych proweniencji kościelnej (na przykładzie archiwum diecezjalnego)

ks. dr hab. prof. AJD Paweł Wolnicki (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), Kościoły i inne związki wyznaniowe, jako beneficjenci projektów archiwalnych

prof. dr hab. Roland Prejs (OFMCap), Akta grupy A i B. Niektóre zagadnienia klasyfikacyjne

Mateusz Zmudziński (Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej), Użytkownicy w archiwach kościelnych – możliwości i ograniczenia płynące ze współpracy z użytkownikami

ks. dr hab. prof. UWM Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Udostępnianie materiałów archiwalnych – teoria i praktyka

113 D
Panel „Jakich nauk pomocniczych potrzebują archiwiści?”

Moderator: dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Wojciech Krawczuk (Archiwum Narodowe w Krakowie), Tradycyjne nauki pomocnicze historii w pracy archiwisty

dr hab. Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku w warsztacie archiwisty

dr Martina Bolom-Kotari, dr Zdeněk Zahradník (Univerzita Hradec Králové, Czechy), Pomocné vědy historické a jejich význam pro současnou archivistiku a příbuzné obory

dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Między sfragistyką a zarządzaniem. Nauki pomocnicze historii czy archiwistyki?

Sala III
Panel „Problemy sensytywności informacji z zasobów archiwów wyodrębnionych”

Moderator: dr Paweł Perzyna (Oddziałowe Archiwum IPN w Łodzi)

dr Jerzy Bednarek (Oddziałowe Archiwum IPN w Łodzi), Problemy sensytywności zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej

Grażyna Makowska (Główne Archiwum Policji w Warszawie), Udostępnianie materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych w Głównym Archiwum Policji

Katarzyna Górny (Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie), Udostępnianie zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego WBH a ochrona danych osobowych

dr Paweł Perzyna (Oddziałowe Archiwum IPN w Łodzi), Dostępność zasobu Archiwum IPN w kontekście ochrony danych osobowych

Sala I
Panel „Archiwistyka społeczna – między archiwistyką państwową a prywatną”

Moderator: Artur Jóźwik (Ośrodek KARTA)

Uczestnicy panelu: Zbigniew Gluza (Prezes Ośrodka KARTA), Agnieszka Świątecka (Obserwatorium Archiwistyki Społecznej Ośrodka KARTA), dr Tomasz Czarnota (Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie), dr Tomasz Olejniczak (Akademia Leona Koźmińskiego), Marta Bryszewska (dyrektor Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, Argentyna)

Sala II
godz. 15.00-18.00
Obrady plenarne

 

15.00 – 15.10 Otwarcie obrad

15.10 – 15.30 dr Gergő Bendegúz Cseh (Węgry), Solidarity with Solidarność? The Polish connection and the Hungarian Secret Services

15.30 – 15.50 Gintaras Druckus (Kaunas Regional State Archive, Litwa), Lithuanian archival heritage preserved in foreign countries

15.50 – 16.10 dr Lekoko Sylvester Kenosi (Manuscripts and Archives Qatar National Library Qatar foundation), President Donald Trump’s Tweets and US Public Policy Direction: Preserving Social Media Archives in a Profession Without Frontiers

16.10 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 16.50 dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zarządzanie dokumentacją wobec wyzwań współczesnej archiwistyki

16.50 – 17.10 ks. dr hab. prof. UWM Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Centralne archiwum diecezjalne

17.10 – 17.30 Marzena Kruk (Dyrektor Archiwum IPN w Warszawie), Powstanie i działalność Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych zajmujących się Aktami Tajnych Służb

17.30 – 18.00 Dyskusja

18.00 Zamknięcie Zjazdu

Aula Wykładowa

 

   Formularz zgłoszeniowy

   Plan kampusu Politechniki Świętokrzyskiej

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

Uchwała Nr 12/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
z dnia 21 października 2016 r.

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 27 października 2016 r. podjął uchwałę o wysokości wpisowego VII Powszechnego zjazdu Archiwistów Polskich w wysokości 175 zł netto (zwolnione z VAT dla sektora finansów publicznych), dla pozostałych uczestników 215,25 zł brutto oraz 50% ulgi dla studentów do 26 roku życia i osób będących na emeryturze.

Wysokość wpisowego wzrasta o 50% powyższych kwot w momencie nadesłania zgłoszenia rejestracyjnego po terminie wynikającym z formularza rejestracyjnego.

Zarząd Główny rekomenduje Zarządom Oddziałów oraz Zarządom Sekcji SAP rozważenie możliwości dofinansowania składki zjazdowej z własnych środków.

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

„Archiwa bez granic”. Informacja dotycząca stanu prac nad organizacją VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Kielcach w 2017 r.

W dniu 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie komitetu naukowo-programowego VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Kielcach. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Obecny był także Kazimierz Jaroszek, Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które koordynuje przygotowania do Zjazdu oraz zaproszeni goście (w tym odpowiedzialni za techniczną stronę organizacji Zjazdu, tj. przedstawiciele Archiwum Państwowego w Kielcach oraz miejscowego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich).

Sekretarze naukowi Zjazdu, Krzysztof Stryjkowski i Waldemar Chorążyczewski, poddali pod dyskusję propozycję programu Zjazdu w dniach 20 – 22 września 2017 roku. Komitet, wychodząc od koncepcji przedstawionej przez sekretarzy, wypracował następujący szkic programu Zjazdu:

Pierwszego dnia, 20 września, przed południem, jeszcze przed oficjalnym otwarciem Zjazdu, odbędą się w godzinach 9.30 – 11.30 Forum Archiwistyki Społecznej (koordynacja A. Wancerz – Gluza) i Forum Archiwistów Rodzinnych, a zaraz po nich warsztaty (11.30-13.30): Ochrona własności intelektualnej w warsztacie archiwisty (Marek Konstankiewicz); Lekcja genealogiczna w archiwach (Agnieszka Rosa i Hubert Mazur); Obsługa użytkowników „trudnych”, czyli o tym jak nie dać się zaskoczyć (Marlena Jabłońska). Komitet pragnie rozszerzyć propozycję warsztatów do sześciu, uwzględniając problematykę digitalizacji, konserwacji czy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Oficjalne otwarcie Zjazdu planowane jest po południu 20 września, o godzinie 15.00. Po wystąpieniach oficjalnych przewidywane są wystąpienia w ramach obrad plenarnych: Adama Massalskiego o tradycjach historyczno-archiwalnych ośrodka kieleckiego, Wojciecha Woźniaka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Władysława Stępniaka o problemach archiwistyki światowej w polskim kontekście, Waldemara Chorążyczewskiego o globalnej republice archiwistów, Krzysztofa Skupieńskiego („Co dzisiaj znaczy interdyscyplinarność archiwistyki?”) i Roberta Degena („Zarządzanie dokumentacją wobec wyzwań współczesnej archiwistyki”). Ze względu na dużą liczbę uczestników sesji plenarnej rezygnuje się z dyskusji po każdym referacie. Dopiero na koniec obrad przewidywane jest umożliwienie słuchaczom wyrażenia swoich refleksji.

Obrady plenarne kontynuowane będą drugiego dnia, 21 września, od samego rana, czyli od godziny 9.00. Komitet przewiduje wówczas wystąpienia: Alicji Kuleckiej („Doświadczenie i edukacja: dydaktyka archiwistyki wobec wyzwań współczesności”), Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny o problemach europejskich archiwów analogicznych do polskiego IPN, wystąpienie dotyczące archiwistyki kościelnej (jeszcze bez autora), prezydenta Międzynarodowej Rady Archiwów, przewodniczącego holenderskiego związku archiwistów, Lucyny Harc o problemach archiwistyki niemieckiej. Nie wszystkie referaty są już dziś ostatecznie umówione, a tematy ustalone, stąd szkic programu ma wciąż charakter roboczy. Dyskusja po wszystkich wystąpieniach zamknie obrady plenarne.

Popołudnie 21 września przeznaczone będzie na obrady panelowe w dwóch odsłonach: od 14.00 do 16.00 i od 16.30 do 18.30. W tej chwili dysponujemy zgłoszeniami następujących paneli: Zarządzanie dokumentacją współczesną – w kierunku EZD (moderator Małgorzata Szabaciuk), Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach (Agnieszka Rosa i Hubert Mazur), Prawo archiwalne (Marek Konstankiewicz), Od badań dyplomatycznych do granic i struktury zespołu (Artur Górak), Doświadczenie i edukacja – drogi do zawodu archiwisty (Alicja Kulecka), Kulturotwórcza rola archiwów regionalnych i lokalnych (Janusz Łosowski). Spodziewamy się jeszcze paneli poświęconych: konserwacji archiwaliów (M. Bogacz-Walska), ochronie informacji (T. Koczkowski?), zachowaniu cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (Maciej Zdunek?), Polakom w archiwistyce bez granic, archiwom zakładowym (Sekcja Archiwów Zakładowych SAP), archiwom naukowym i kulturalnym (odpowiednia sekcja SAP), kreowaniu wizerunku archiwów i archiwistyki (Polskie Towarzystwo Archiwalne). Moderatorzy paneli otrzymują od Komitetu pełną autonomię w kształtowaniu szczegółowego programu panelu, z tym, że sugerowana liczba referatów wprowadzających do dyskusji nie powinna przekraczać czterech – pięciu.

Komitet postanowił, że program Zjazdu otrzyma ostateczny kształt do połowy października 2016 roku.

Podczas spotkania, korzystając z obecności członków Komitetu Organizacyjnego – reprezentantów kieleckiego oddziału SAP i Archiwum Państwowego w Kielcach, omawiano także kwestie organizacyjne Zjazdu. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zawarło już porozumienie i umowy z Politechniką Świętokrzyską odnośnie bezpłatnego udostępnienia sal dydaktycznych, wynajmu pokojów w akademikach, śniadań i obiadów w stołówce akademickiej. SAP nawiązało także: współpracę z Hotelem Kongresowym odnośnie organizacji uroczystej gali otwarcia Zjazdu dla wszystkich uczestników; współpracę z Grand Hotelem odnośnie organizacji Balu Archiwisty dla osób zainteresowanych; współpracę z władzami miasta Kielc odnośnie wsparcia Zjazdu. Komitet Organizacyjny wyłonił już zwycięzcę konkursu na logo Zjazdu. Podjęto również decyzję o przygotowaniu jednodniówki, która będzie wręczana uczestnikom Zjazdu, zawierającą między innymi program Zjazdu i informacje o miejscach, które warto zwiedzić w Kielcach i okolicy. Zwiedzanie odbywało się będzie w ramach zorganizowanych wycieczek: pieszych po Kielcach, autokarowych na Święty Krzyż, do Nowej Słupi i Starachowic (Muzeum Wielkiego Pieca). Podjęto decyzję o organizacji wystawy na rynku kieleckim, której współorganizatorem będzie Muzeum Historii Kielc. Przedstawiciele SAP, w porozumieniu z NDAP wszczęli również działania na rzecz przygotowania okolicznościowego wydawnictwa poświęconego archiwom polskim, które znajdzie się w „teczce zjazdowej” każdego uczestnika. Jego przygotowania podjął się zespół pod kierunkiem dr Ewy Rosowskiej z NDAP.

Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski

sekretarze naukowi Zjazdu

 

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

I Posiedzenie Komitetu Programowo-Organizacyjnego

Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Kielcach

Trwają prace nad przygotowaniem VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. W dniu 16 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się posiedzenie Komitetu Programowo-Organizacyjnego Zjazdu, w którym uczestniczyli przedstawiciele całego polskiego środowiska archiwalnego. Wcześniej zostali zaproszeni do uczestnictwa w jego pracach przez Prezesa Zarządu Głównego SAP. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich tradycyjnie już podjęło się roli głównego organizatora tego ważnego przedsięwzięcia.

W trakcie obrad ukonstytuowało się Prezydium Komitetu Programowo-Organizacyjnego w składzie:

  • przewodniczący – dr Wojciech Woźniak,  Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
  • zastępca przewodniczącego – mgr Kazimierz Jaroszek, Prezes SAP
  • sekretarz naukowy Zjazdu – prof. UMK dr hab. Waldemar Chorążyczewski
  • sekretarz naukowy Zjazdu – prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski
  • przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – mgr Wiesława Rutkowska (AP Kielce)
  • członek Komitetu Organizacyjnego – mgr Iwona Pogorzelska (AP Kielce)

Podczas spotkania, któremu przewodniczył prof. dr hab. Władysław Stępniak zaprezentowano hasło zjazdu w brzmieniu „Archiwistyka bez granic”, które po krótkiej dyskusji zostało zaakceptowane przez wszystkich zebranych. W dyskusji podkreślano przede wszystkim uniwersalność, a także walory inspiracyjne zaproponowanego hasła.

Mgr Wiesława Rutkowska przedstawiła miejsce Zjazdu, tj. Kielce oraz warunki jakie zaproponowano jego uczestnikom ze strony Politechniki Świętokrzyskiej, z której bazy korzysta Komitet Organizacyjny. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego przekazała informację o całkowicie bezpłatnym udostępnieniu bazy wykorzystywanej do prowadzenia obrad oraz omówiła koszty związane z zakwaterowaniem uczestników w domach studenckich Politechniki. Zaproponowała także termin Zjazdu. Z uwagi na miejscowe uwarunkowania, optymalnym jest termin 20-21 września 2017 r., który nie będzie kolidował z innymi ważnymi dla miasta wydarzeniami, przede wszystkim „Targami Uzbrojenia”.

Prof. Krzysztof Stryjkowski przedstawił następnie ogólną koncepcję organizacji Zjazdu. Zwrócił uwagę m.in. na potrzebę wydłużenia czasu sesji plenarnej oraz ograniczenie ilości sekcji lub takie zorganizowanie ich obrad by wzajemnie na siebie nie nachodziły. Potrzeba taka wynika z opinii zgłaszanych przez uczestników poprzednich zjazdów, a szczególnie w Olsztynie oraz Wrocławiu. Uzupełnieniem obrad plenarnych oraz sekcji powinny być warsztaty, które zostały bardzo dobrze przyjęte podczas ostatniego Zjazdu Powszechnego. Program jest w tej chwili sprawą otwartą i oczekiwać należy jego wypełnienia przez przedstawicieli poszczególnych organizacji i sekcji SAP obecnych podczas posiedzenia. Przedstawił też niektóre szczegóły koncepcji, jak np. zamiar druku materiałów i wystąpień prezentowanych w Kielcach jeszcze przed rozpoczęciem Zjazdu czy też zwolnień z opłat zjazdowych autorów wystąpień, pod warunkiem wcześniejszego ich przygotowania w wersji pisanej. Poinformował dalej o zgłoszeniu już kilku sekcji oraz ich tematyce (konserwacja, archiwa zakładowe, ochrona informacji, archiwa partii i organizacji). Obszerną propozycję udziału w charakterze organizatorów kilku sekcji złożył już przedstawiciel lubelskiego środowiska archiwalnego prof. Krzysztof Skupieński z UMCS w Lublinie.

Prof. Władysław Stępniak, przy aprobacie obecnej podczas posiedzenia przedstawicielki Archiwum „Karty”, zaproponował by obrady toczyły się także w ramach Forum Archiwistyki Społecznej – jego organizacji podjąć się może to właśnie środowisko. Oprócz tego, na podobnej zasadzie (obrad w sekcjach) zorganizować też można Forum Archiwistów Rodzinnych.

W trakcie obrad ustalono, że do połowy marca 2016 r. należy sformułować ostateczną koncepcję programu naukowego Zjazdu zarówno w zakresie obrad plenarnych jak i obrad sekcji oraz warsztatów. W tym właśnie celu zostaną również skierowane do niektórych przedstawicieli polskiego środowiska archiwalnego konkretne propozycje. Nie oznacza to zamknięcia się Komitetu Programowo-Naukowego przed inicjatywami z zewnątrz. Jego sekretarze naukowi oraz Zarząd Główny SAP przyjmować będzie wszelkie propozycje w tym właśnie zakresie. Należy je zgłaszać do końca lutego 2016 r.

Następne posiedzenie Komitetu Programowo-Organizacyjnego VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich odbędzie się w marcu-kwietniu 2016 r. Do tego też czasu powinny do jego przedstawicieli dotrzeć tezy wystąpień plenarnych Zjazdu, do których wygłoszenia autorzy ich zostaną zaproszeni do końca stycznia 2016r.

Warszawa, 16 listopada 2015 r.                                                                           prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski