Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Siedlce

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Grzegorz Welik
Wiceprezes – Wanda Więch-Tchórzewska
Sekretarz – Agata Kowalewska
Skarbnik – Małgorzata Niedziółka

 

indeks 602-485-065

images siedlce@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Siedlce”