Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Siedlce

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Grzegorz Welik
Wiceprezes – Wanda Więch-Tchórzewska
Sekretarz – Agata Kowalewska
Skarbnik – Małgorzata Niedziółka

 

indeks 602-485-065

images siedlce@sap.waw.pl