Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Siedlce

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Grzegorz Welik
Wiceprezes – Wanda Więch-Tchórzewska
Sekretarz – Agata Kowalewska
Skarbnik – Małgorzata Niedziółka

08-110 SIEDLCE,
ul. Bp. Świrskiego 2

indeks (25) 632-25-74

images siedlce@sap.waw.pl
e-mail – archiwa@siedlce.com