Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Sekcja Archiwa Zakładowe

Sekcja Archiwa Zakładowe

Kadencja 2017-2022

Przewodniczący – Andrzej Jabłoński

Sekretarz – Małgorzata Włodarczyk

Skarbnik – Eugenia Szymczuk

Członek Prezydium Sekcji – Ewa Suchmiel, Andrzej Majchrzak

sekcjaaz@sap.waw.pl

Komunikaty i informacje

XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej

Płock, 28-29 maja 2019 r.

Fot. Eugenia Szymczuk, Jarosław Jóźwiak, Przemysław Franciszkiewicz

 

XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej

Płock, 28-29 maja 2019 r.

 

xxxxxxxxxxxxx  
  27 maja 2019 r.
17.00 – 19.00 Rejestracja uczestników
   
  28 maja 2019 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 Otwarcie seminarium
  Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Pawła Pietrzyka
9.30 Piotr Borysiuk – (Komenda Główna Policji), Specyfika funkcjonowania archiwów wyodrębnionych w Polsce – aspekty prawno-historyczne i strukturalne
10.10 Anna Barszcz – (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w instytucjach posiadających archiwa wyodrębnione z perspektywy doświadczeń archiwisty i koordynatora czynności kancelaryjnych
10.40 Ewa Pałka  (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), Katarzyna Kornak (Akademia Marynarki Wojennej) – Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych w świetle obowiązujących przepisów prawa
11.10 Wystąpienie sponsora
11.30 Przerwa
12.00 Małgorzata Snopkowska, Szymon Różyński – (Archiwum Wojskowe w Toruniu), Zasób Archiwum Wojskowego w Toruniu oraz jego kształtowanie
12.30 dr Adam Dąbrowski – (Archiwum Akt Nowych), Materiały archiwalne z archiwów wyodrębnionych w zasobie Archiwum Akt Nowych (przejmowanie i charakterystyka zawartości)
13.00 dr Gergő Bendegúz Cseh – (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára), Education and public dissemination of knowledge in the archives of the secret services
13.40 dr Tomasz Piekarski – (Archiwum Państwowe w Płocku), Tysiąc lat Płocka, siedemset lat archiwów płockich, sto lat Archiwum Państwowego w Płocku
14.10 Dyskusja
14.30 Obiad
16.0019.00 Program realizowany przez Archiwum Państwowe w Płocku
20.00 Uroczysta kolacja
   
  29 maja 2019 r.
9.00 Gerhard Fürmetz – (Bayerisches Hauptstaatsarchiv), Polizei- und Geheimdienstunterlagen seit 1945 in den Staatlichen Archiven Bayerns – Übernahme, Erschließung und Benützbarkeit
9.40 Karol Jaros – (Agencja Wywiadu), Archiwa wywiadu
10.10 Jakub Kolanowski – (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Organizacja i funkcjonowanie Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
10.40 dr Janusz Kuligowski – (Kancelaria Prezydenta RP), Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja, zasób, udostępnianie
10.10 Wystąpienie sponsora
11.30 Przerwa
12.00 dr Wojciech Kulisiewicz – (Kancelaria Sejmu RP), Charakterystyka zasobu Archiwum Sejmu oraz metody jego opracowania i udostępniania
12.30 Robert Kubaś – (Kancelaria Senatu RP), Niektóre aspekty działania Archiwum Senatu – historia, zasób, zakres działania, elektroniczna przyszłość
13.00 płk dr hab. Ryszard Techman – (Archiwum Straży Granicznej), Archiwum Straży Granicznej – powstanie, dzieje, zasób
13.30 Podsumowanie obrad
13.45 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad
14.15 Obiad

Uprzejmie informujemy, że w związku z „długim weekendem”, przedłużamy przyjmowanie zgłoszeń do 10 maja 2019 r.

XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej

Płock, 28-29 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż patronat honorowy nad XIV Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym objęli

Wicemarszałek Senatu RP

 

Adam Bielan

   
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

 

dr Paweł Pietrzyk

   
Prezydent Miasta Płocka

 

Andrzej Nowakowski

XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej

Płock, 28-29 maja 2019 r.

Sekcja Archiwa Zakładowe cyklicznie, od roku 2003, organizuje ogólnopolskie seminaria szkoleniowe, których celem jest popularyzacja teoretycznej i praktycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu. Szczególna uwaga skupiona jest na prezentacji nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 28–29 maja 2019 r. będzie rola i zadania archiwów wyodrębnionych w polskiej sieci archiwalnej.

Swój czynny udział w nim zadeklarowało już kilkunastu przedstawicieli instytucji, które prowadzą archiwa wyodrębnione, m.in. Kancelarii Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Policji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Akt Nowych. Wystosowaliśmy zaproszenia do przedstawicieli środowisk archiwalnych w Czechach, na Węgrzech, Litwie i Ukrainie oraz w Niemczech. Podjęte zostaną m.in. następujące tematy: aspekty prawno-historyczne funkcjonowania archiwów wyodrębnionych, problem udostępniania w świetle obowiązujących przepisów prawnych, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, problematyka systemów EZD stosowanych w instytucjach prowadzących archiwa wyodrębnione, zasady postępowania z informacjami niejawnymi, omówiona zostanie specyfika niektórych archiwów wyodrębnionych.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Płocku oraz Archiwum Państwowe w Płocku.

Podczas seminarium zostaną przedstawione m.in. następujące zagadnienia:

– specyfika funkcjonowania archiwów wyodrębnionych w Polsce – aspekty prawno-historyczne i strukturalne;

– udostępnianie w archiwach wyodrębnionych w świetle obowiązujących przepisów prawa;

– elektroniczne zarządzanie dokumentacją w instytucjach posiadających archiwa wyodrębnione z perspektywy doświadczeń archiwisty i koordynatora czynności kancelaryjnych;

materiały archiwalne z archiwów wyodrębnionych w zasobie Archiwum Akt Nowych (przejmowanie i charakterystyka zawartości);

– „Tysiąc lat Płocka, siedemset lat archiwów płockich, sto lat Archiwum Państwowego w Płocku”;

– Archiwum Straży Granicznej – powstanie, dzieje, zasób.

Pełen program seminarium – już wkrótce

Prosimy o przesłanie do dnia 30 kwietnia 2019 r. formularzy zgłoszeniowych wypełnionych osobno dla każdej zgłaszanej osoby: pocztą elektroniczną osaplock@sap.waw.pl lub faksem: 22 831-31-02.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

XIII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Zabezpieczanie i ochrona materiałów archiwalnych – teoria i praktyka

Sandomierz, 4-5 czerwca 2018 r.

Patronat honorowy

xxxxxxxxxxxxx xx
Wojewoda Świętokrzyski
logo1-2_pl Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 Burmistrz Sandomierza

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx xx
  3 czerwca 2016 r.
17.00 – 19.00 Rejestracja uczestników
   
  4 czerwca 2016 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
   
9.00 – 9.45 Otwarcie seminarium
9.45 – 10.10 Krzysztof Stryjkowski – (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Zabezpieczanie archiwaliów u progu Niepodległej
10.10 – 10.25 Przerwa
10.25 – 10.50 Magdalena Sawicka – (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku), EZD PUW w administracji publicznej – stan obecny i przyszłe wyzwania
10.50 – 11.15 Magdalena Różańska – (Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie), Wpływ unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na postępowanie z dokumentacją w archiwum zakładowym
11.15 – 11.40 Michał Witkowski – (Archiwum Akt Nowych), Profilaktyka zabezpieczania materiałów archiwalnych w archiwach zakładowych
11.40 – 12.00 Jan Basta – (Archiwum Państwowe w Rzeszowie), Postępowanie z dokumentacją w warunkach zagrożenia powodziowego. Z doświadczeń praktycznych Archiwum Państwowego w Rzeszowie
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 12.50 Paweł Tiunin – (Artec), Zagrożenia zbiorów archiwalnych i ich zwalczanie metodą dezynfekcji gazowej na przykładzie komory fumigacyjnej przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
12.50 – 13.15 Stefan Kruczkowski – (Polskie Radio S.A.), Zasady teoretyczne i możliwości praktyczne bezpiecznego przechowywania i konserwacji fonograficznych materiałów archiwalnych
13.15 – 13.35 Wioletta Guzek – (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawa – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego), Digitalizacja jako element ochrony zasobu historycznego w archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawa – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
13.35 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.30 Piotr Pawłowski – (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu), Legendarna historia Sandomierza
14.30 Obiad
16.0019.00
Program realizowany przez Archiwum Państwowe w Kielcach
20.00 Uroczysta kolacja
  5 czerwca 2016 r.
9.00 – 9.20 Ryszard Wojtkowski – (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Budowa archiwów w Polsce. Stan obecny i perspektywy
9.20 – 9.45 Kazimierz Jaroszek – (Archiwum Państwowe w Radomiu), Funkcje archiwum państwowego – uwarunkowania architektoniczne i ich realizacja na przykładzie Archiwum Państwowego w Radomiu
9.45 – 10.15 Gunnar Teske – (Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL-Archivamt für Westfalen), Komunalne budownictwo archiwalne w Westfalii. Doświadczenia ostatnich 10 lat
10.15 – 10.40 Marek Ďurčanský – (Instytut Historii Uniwersytetu Karola i Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze), Między analogową przeszłością i digitalną przyszłością? Zabezpieczanie i bezpieczeństwo archiwaliów w archiwach szkół wyższych Republiki Czeskiej
10.40 – 11.05 Agnieszka Germasińska – (Urząd m.st. Warszawa), Konserwacja archiwaliów w Urzędzie m. st. Warszawa – początki i praktyka
11.05 – 11.30 Przerwa
11.30 – 11.45 Roman Tyrna – (PHU Beskid Plus Sp. J.), Wymagania stawiane opakowaniom archiwizacyjnym określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20.10.2015 r. wobec najwyższych standardów normy ISO 16245
11.45 – 12.10 Jolanta Louchin – (Archiwum Państwowe w Warszawie), Konserwacja masowa w archiwach. Założenia i praktyka w archiwach państwowych
12.10 – 12.30 Dariusz Greń – (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Właściwa organizacja i funkcjonowanie instytucji oraz jej archiwum z punktu widzenia profilaktyki archiwalnej
12.30 – 12.50 Dyskusja
12.50 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad
13.20 Obiad

Uprzejmie informujemy, iż przyjmowanie ankiet zgłoszeniowych udziału w seminarium związanych z noclegiem zostało zamknięte.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpywaniem się puli noclegów związanych z obradami XIII Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w Sandomierzu, wpływające ankiety uczestnictwa będą potwierdzane indywidualnie.

Informujemy, iż organizatorzy nie dysponują już pokojami jednoosobowymi.

Informujemy iż dla osób które nie dokonały przedpłat na konferencję faktury VAT będą wystawione po konferencji i przekazane zgodnie z dyspozycją zawartą w kartach zgłoszenia (email lub poczta tradycyjna).

XIII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Zabezpieczanie i ochrona materiałów archiwalnych – teoria i praktyka

Sandomierz, 4-5 czerwca 2018 r.

Sekcja Archiwa Zakładowe, cyklicznie organizuje ogólnopolskie seminaria szkoleniowe, których celem jest popularyzacja teoretycznej i praktycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu. Szczególna uwaga skupiona jest na prezentacji nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XIII Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 4–5 czerwca 2018 r. pn. „Zabezpieczanie i ochrona materiałów archiwalnych – teoria i praktyka” będzie tematyka związana z nowelizacją prawa archiwalnego oraz przedstawienie rozwijających oraz coraz powszechniejszych systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Celem seminarium będzie przedstawienie całego spektrum działań związanych z zabezpieczeniem i ochroną materiałów archiwalnych – od problematyki budownictwa archiwalnego przez profilaktykę i konserwację, aż do nowych technik zabezpieczenia – digitalizację materiałów archiwalnych.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kielcach oraz Archiwum Państwowe w Kielcach.

W programie m.in.:

– Kazimierz Jaroszek – Funkcje archiwum państwowego – uwarunkowania architektoniczne i ich realizacja na przykładzie Archiwum Państwowego w Radomiu.

– Jan Basta – Postępowanie z dokumentacją w warunkach zagrożenia powodziowego. Z doświadczeń praktycznych Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

– Magdalena Sawicka – EZD PUW w administracji publicznej – stan obecny i przyszłe wyzwania

– Wioletta Guzek – Digitalizacja jako element ochrony zasobu historycznego w archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

– Dariusz Greń – Właściwa organizacja i funkcjonowanie instytucji oraz jej archiwum z punktu widzenia profilaktyki archiwalnej.

– Piotr Pawłowski – Legendarna historia Sandomierza.

– Magdalena Różańska – Wpływ unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na postępowanie z dokumentacją w archiwum zakładowym.

– Agnieszka Giermasińska – Konserwacja archiwaliów w Urzędzie m.st. Warszawy – początki i praktyka.

– Paweł Tiunin – Zagrożenia zbiorów archiwalnych i ich zwalczanie metodą dezynfekcji gazowej na przykładzie komory fumigacyjnej przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

– Krzysztof Stryjkowski – Zabezpieczanie archiwaliów u progu Niepodległej.

– Michał Witkowski – Profilaktyka zabezpieczania materiałów archiwalnych w archiwach zakładowych.

– Gunnar Teske – Komunalne budownictwo archiwalne w Westfalii. Doświadczenia ostatnich 10 lat.

– Ryszard Wojtkowski – Budowa archiwów w Polsce. Stan obecny i przyszłość.

Pełen program seminarium – już wkrótce

Termin składania zgłoszeń – do 30 kwietnia 2018 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

Formularz zgłoszeniowy

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa

Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r.

Patronat honorowy

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

logo1-2_pl

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

LOGOTYP_CLAIM_PL

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx xx
  6 czerwca 2016 r.
18.00 – 20.00 Rejestracja uczestników
   
  7 czerwca 2016 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
   
9.00 Otwarcie seminarium
Powitanie gości
9.30 – 10.15 Eugeniusz Borodij – (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w praktyce
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 11.00 Tadeusz Grabarz – (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Przekazywanie materiałów archiwalnych w świetle zmian przepisów prawa
11.00 – 11.30 Andrzej Jabłoński – (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
11.30 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.05 Roman Tyrna – (Beskid Plus Sp. J.), Prezentacja firmy
12.05 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Prof. Dr. Klaus Neitmann, Diplom Archivarin Christiane Elias – (Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam), Propozycja przejęcia, ocena oraz przejmowanie dokumentacji wytworzonej przez instytucje wymiaru sprawiedliwości landu Brandenburgia w praktyce Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie (tłumaczenie symultaniczne Robert Piotrowski)
13.00 – 13.30 Katarzyna Hartowicz, Anna Białas – (Urząd Miasta Gliwice), Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
13.30 – 14.00 Jolanta Louchin – (Archiwum Państwowe w Warszawie), Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej w świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 Obiad
16.00 Program realizowany przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
16.00 -17.00 Zwiedzanie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.
17.00 – 18.00 Zwiedzanie miasta
20.00 Uroczysta kolacja
  8 czerwca 2016 r.
9.00 – 9.45 Anna Barszcz – (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), System(y) klasy EZD w administracji publicznej – spojrzenie w makro i mikroskali
9.45 – 10.15 Józefa Radlicka – (Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.), EZD. Radość czy zmartwienie archiwisty
10.15 – 10.45 Małgorzata Włodarczyk – (Najwyższa Izba Kontroli), EZD z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli. Interpretacja przepisów archiwalnych – czyli kilka uwag o współpracy NIK z archiwami państwowymi
10.45 – 11.00 Maciej Chojnacki – (Digital-Center Sp. z o.o.), Prezentacja firmy
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 11.50 Juliusz Sikorski – Zarządzanie dokumentacją w małych i średnich podmiotach gospodarczych na przykładzie wybranych jednostek
11.50 – 12.10 Dariusz Greń – (Agencja Nieruchomości Rolnych), Wpływ zmian organizacyjnych i prawnych na powstającą dokumentację – 24 lata doświadczeń państwowego sektora rolnego
12.10 – 12.30 Ryszard Wójtowicz – (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.), Kształtowanie się zasobu archiwalnego OT ANR w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2016 na tle zmian organizacyjnych
12.30 – 12.50 Natalia Gorzkiewicz – (Urząd Miasta Gorzów Wlkp,), Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – historia instytucji i zasób archiwum zakładowego
12.50 – 13.20 Dyskusja
13.20 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad
13.40 Obiad

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami i deklaracjami zgłoszeń, uprzejmie informujemy, iż przyjmowanie zgłoszeń udziału w XII Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym w Gorzowie Wlkp. zostało przedłużone do dnia 13 maja 2016 r.

Jednocześnie informujemy, iż organizatorzy nie dysponują już pokojami jednoosobowymi.

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa

Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r.

Sekcja Archiwa Zakładowe, cyklicznie organizuje ogólnopolskie seminaria, których celem jest popularyzacja praktycznej i teoretycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XII Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 7–8 czerwca 2016 r. pn. „Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów  prawa” będzie tematyka związana z nowelizacją prawa archiwalnego oraz przedstawienie rozwijających oraz coraz powszechniejszych systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Celem seminarium będzie przedstawienie prawnych oraz praktycznych rozwiązań związanych z wartościowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem dokumentacji w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gorzowie Wlkp. oraz Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

W programie m.in.:

  • Eugeniusz Borodij – Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych w praktyce,
  • Juliusz Sikorski – Zarządzanie dokumentacją w małych i średnich podmiotach gospodarczych na przykładzie wybranych jednostek,
  • Ryszard Wójtowicz – Kształtowanie się zasobu archiwalnego OT ANR w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2016 na tle zmian organizacyjnych,
  • Józefa Radlicka – EZD. Radość czy zmartwienie archiwisty,
  • Andrzej Jabłoński – Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w świetle nowych przepisów prawa,
  • Dariusz Greń – Wpływ zmian organizacyjnych i prawnych na powstającą dokumentację – 24 lata doświadczeń państwowego sektora rolnego,
  • Katarzyna Hartowicz, Anna Białas – Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • Klaus Neitmann, Christiane Elias – Propozycja przejęcia, ocena oraz przejmowanie dokumentacji wytworzonej przez instytucje wymiaru sprawiedliwości landu Brandenburgia w praktyce Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie.

Program seminarium – już wkrótce

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

boligrafo  Ankieta uczestnika

XI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne w fotografii

k_01 k_03 k_02
k_05 k_04 k_06
k_07 k_08 k_09
k_10 k_11 k_12
k_13 k_00 k_14
k_15 k_16 k_17
k_17a k_18 k_19
k_20 k_21 k_22
k_23 k_24 k_25
k_26 k_27 k_28
k_30 k_31 k_32
k_33 k_34 k_35
k_36 k_37 k_38

Fot. Mariusz Król, Andrzej Jabłoński

   Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami i deklaracjami zgłoszeń, uprzejmie informujemy, iż przyjmowanie zgłoszeń udziału w XI Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym w Koszalinie zostało przedłużone do dnia 11 maja 2015 r.

Jednocześnie informujemy, iż organizatorzy nie dysponują już pokojami jednoosobowymi.

Sekcja Archiwa Zakładowe, co roku, organizuje ogólnopolskie seminaria, których celem jest popularyzacja praktycznej i teoretycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XI Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 9–10 czerwca 2015 r. pn. „Postępowanie z dokumentacją osobową – przepisy prawa, praktyka, postulaty” będzie tematyka związana z postępowaniem z dokumentacją osobową. Celem seminarium będzie przedstawienie prawnych oraz praktycznych rozwiązań związanych z wartościowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem m.in. dokumentacji pracowniczej, medycznej, ewidencji ludności, dokumentacji związanej z uzyskiwaniem świadczeń społecznych. Poruszone zostaną ponadto sprawy ochrony danych osobowych. Planowane są wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organizacji pracodawców, archiwów państwowych oraz środowiska genealogów.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Koszalinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Patronat honorowy nad seminarium objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz Prezydent Miasta Koszalin.

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx xx
  8 czerwca 2015 r.
18.00 – 20.00 Rejestracja uczestników
   
  9 czerwca 2015 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
   
9.00 Otwarcie seminarium:
Andrzej Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
  prof. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
  Kazimierz Jaroszek – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
  Joanna Chojecka – Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie
9.30 – 10.15 Paweł Pietrzyk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Zadania nadzorcze archiwów wobec archiwów zakładowych w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
10.15 – 10.45 Mariusz Korejwo – (Archiwum Państwowe w Olsztynie), Ewidencja ludności i dowody osobiste. Formy, postaci, podstawy prawne dokumentacji w okresie Polski Ludowej
10.45 – 11.15 Iwona Fischer (Archiwum Narodowe w Krakowie), Wskazówki metodyczne dotyczące wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych – geneza, potrzeba, przyjęte rozwiązania
11.15 – 11.35 Joanna Dziadkowiec (KOM-PRO Usługi Informatyczne) – ARCHAKT – nowoczesne narzędzie do zarządzania dokumentacją osobową
11.35 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.20 Grażyna Spytek-Bandurska (Konfederacja Lewiatan) – Problemy pracodawców w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
12.20 – 12.50 Jolanta Louchin (Archiwum Państwowe w Warszawie) – Naukowa wartość akt osobowych na przykładzie Archiwum Dokumentacji Płacowej i Osobowej w Milanówku
12.50 – 13.20 Aleksandra Adamska-Cerolewicz, Magdalena Kacprzak (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy), Grażyna Kędra-Wilińska (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie) – Zarządzanie dokumentacją świadczeniobiorców pod kątem zawartości i możliwości jej wykorzystania w świetle doświadczeń Oddziałów ZUS w Legnicy i Szczecinie
13.30 – 13.45 Mariusz Sałasiński (EMIKS Archiwum Systemy Komputerowe) – Prezentacja produktu firmy
13.45 – 14.30 Panel dyskusyjny
14.30 Obiad
16.00 Program realizowany przez Archiwum Państwowe w Koszalinie
20.00 Uroczysta kolacja
  10 czerwca 2015 r.
9.00 – 9.20 Krzysztof Majewski (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie), Zarządzanie dokumentacją świadczeniobiorców pod kątem zawartości i możliwości jej wykorzystania
9.20 – 9.45 Paulina Bunkowska (Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zarządzanie dokumentacją osobową w Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
9.45 – 10.10 Małgorzata Radzimińska (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu), Dokumentacja medyczna – przedmiot, wykorzystanie, kwalifikacja archiwalna w praktyce archiwum zakładowego
10.10 – 10.25 Ryszard Wójtowicz (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.), Akta osobowe pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z obecnego województwa lubuskiego w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
10.25 – 10.35 Dariusz Greń (Agencja Nieruchomości Rolnych), Dokumentacja osobowa po byłym sektorze rolnym – zagadnienia organizacyjne
10.35 – 11.00 Roman Tyrna (Beskid Plus Sp. J.), Prezentacja produktów firmy
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.00 Katarzyna Kubicius (Polski Czerwony Krzyż), Postępowanie z dokumentacją osobową w Krajowym Biurze Informacji i Poszukiwań PCK
12.00 – 12.30 Jacek Ryżko (Instytut Pamięci Narodowej), Baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Bad Arolsen w pracy BUiA IPN w Warszawie. Charakterystyka zasobu oraz udostępnianie
12.30 – 13.00 Joachim Arciszewski, Dokumentacja osobowa źródłem informacji w badaniach genealogicznych
13.00 – 13.45 Panel dyskusyjny
13.45 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad
14.30 Obiad

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

Ankieta uczestnika:

– (pdf) – boligrafo

– (doc) – boligrafo

images

W dniach 25-25 czerwca 2014 r. w Bydgoszczy odbyło się X Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwach zakładowych”.

Organizatorami seminarium była Sekcja Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad seminarium objęła Pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Patronat medialny: Telewizja Polska S. A. Oddział w Bydgoszczy oraz Polkskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx  xx
  23 czerwca 2014 r.
18.00 – 20.00 Rejestracja uczestników
   
  24 czerwca 2014 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
   
9.00 Otwarcie seminarium – Andrzej Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
  Kazimierz Jaroszek – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
  Eugeniusz Borodij – Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
  Małgorzata Rzepecka – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Bydgoszczy
9.30 – 10.00 Eugeniusz Borodij (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Jednolite rzeczowe wykazy akt – do czego służą?
10.00 – 10.30 Małgorzata Rzepecka – (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Współpraca archiwów Państwowych z archiwami zakładowymi w świetle doświadczeń Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
10.30 – 11.00 Daina Čenyté (Lietuvos Archyvm Departamentas), Zasady kształtowania narodowego zasobu archiwalnego na Litwie
11.00 – 11.30  Vitĕzslav Lisec (Okręgowe Archiwum Państwowe w Litomĕřicach) – Stan archiwów zakładowych w Czechach z perspektywy Okręgowego Archiwum Państwowego w Litomĕřicach
11.30 – 12.o0 Przerwa
12.00 – 12.20 Maciej Chojnacki (Digital-Center Sp. z o.o.) – Omówienie urządzeń do skanowania dokumentów i procesu digitalizacji
12.20 – 12.50 Waldemar Listowski (Polskie Radio S.A.) – Nowoczesne metody gromadzenia i opracowania dokumentów audialnych w Archiwum Polskiego Radia
12.50 – 13.20 Aleksandra Adamska-Cerolewicz, Magdalena Kacprzak (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy) – Funkcjonowanie magazynu wyznaczonego w oddziale ZUS w Legnicy
13.20-14.00 Eleonora Bergman (Żydowski Instytut Historyczny) – Archiwum Ringelbluma – archiwum warszawskiego getta
14.00 – 14.30 Panel dyskusyjny
14.30 – 16.00 Program realizowany w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
19.30 Uroczysta kolacja
  25 czerwca 2014 r.
9.00 – 9.30 Iwona Kotala-Skiba (Archiwum Główne Akta Dawnych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów), Zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w archiwach zakładowych
9.30 – 10.00 Iwona Pannenko ((Archiwum Główne Akta Dawnych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów)), Biologiczne czynniki zagrożeń zawodowych w odniesieniu do zbiorów archiwalnych i środowiska pracy archiwistów
10.00 – 10.30 Monika Supruniuk (Filmoteka Narodowa), Opieka nad kolekcją archiwalnych materiałów filmowych. Wprowadzenie do zagadnienia
10.30 – 11.00 Maria Wróblewska (TVP Oddział w Bydgoszczy), Zasady gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zbiorów archiwum programowego TVP Bydgoszcz oraz ich znaczenie dla obecnego i przyszłych pokoleń
11.00 – 11.20 Roman Tyrna (Beskid Plus Sp. J.), Prezentacja produktów firmy
11.50 – 12.20 Anna Domalanus (Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Woda w archiwum”. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.20 – 12.50 Robert Kubaś (Archiwum Senatu RP), Problemy ochrony zasobu archiwalnego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
12.50 – 13.10 Agnieszka Giermasińska (Urząd m. st. Warszawy, Wydział konserwacji dokumentacji), Ochrona i konserwacja archiwaliów Urzędu m.st. Warszawy
13.10 – 14.00 Panel dyskusyjny
14.00 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad

00 01 SONY DSC
SONY DSC SONY DSC 05
07 SONY DSC SONY DSC
10 11 12
SONY DSC 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27

Fot. Krzysztof Klapka, Łukasz Kozłowski, Anna Laszuk

IX Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

„Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w praktyce”

Supraśl, 4-5 czerwca 2013 r.

Fot. Małgorzata Włodarczyk, Mariusz Szaniawski, Andrzej Jabłoński

O Seminarium pisali >>> zobacz

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx  xx
  3 czerwca 2013 r. (poniedziałek)
18.00 – 20.00 Rejestracja uczestników
   
  4 czerwca 2013 r. (wtorek)
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
   
9.00 – 9.10 Otwarcie seminariumi – Andrzej Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
   
9.10 – 10.00 Wystąpienia gości
   
10.00 – 10.30 Mariusz Madejczyk (Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Informatyzacji), Otoczenie prawne i techniczne wdrożenia systemu EZD
   
10.30 – 11.00 Magdalena Sawicka (Kierownik Oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), Jak skutecznie wdrożyć EZD w jednostkach administracji publicznej
   
11.00 – 11.30 Andrzej Kurkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu MInisterstwa Nauki i Szkolnicztwa Wyższego), Zintegrowany System informatyczny o szkolnictwie wyższym „POL-on”
   
11.30 – 12.00 Przerwa
   
12.00-14.30 Program związany z prezentacją regionu Podlasie oraz miasta Supraśl 
   
14.30 Przerwa obiadowa
   
15.30-15.50 Roman Tyrna – Prezentacja firmy BESKID PLUS Sp. J.
   
15.50 – 16.20 Łukasz Skowron (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), Integracja Rejestrów Państwowych – projekt pl.ID
   
16.20 – 16.50 Zbigniew Jabłoński (Dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu), Wprowadzanie w procesie legislacyjnym nowych rozwiązań technologicznych, systemów teleinformatycznych
   
16.50 – 17.20 Elke Schoenemann (ELO Digital Office Ol Sp. z o.o.), Revisionsecurity – wymagania do archiwum spełniający ten wymóg w Niemczech w systemie ELO
   
17.20 – 17.35 Prezentacja firmy SAWO Recykling Sp. J.
   
17.35 – 18.00 Dyskusja
   
19.00 Uroczysta kolacja
   
   5 czerwca 2013 r. (środa)
   
9.00 – 9.40 Iwona Woźniak (Urząd Miasta Lublin), EZD w Urzędzie Miasta Lublin: doświadczenia, praktyka, zamierzenia
   
9.40 – 10.10 Sebastian Czerniak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Przejmowanie elektronicznych materiałów archiwalnych. Archiwum Dokumentów Elektronicznych
   
10.10 – 10.40 Agnieszka Boboli (Doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji), e-PUAP: stan obecny i perspektywy rozwoju
   
10.40 – 11.10 Przerwa
   
11.10 – 12.30 Panel Dyskusyjny
   
12.30 Przerwa obiadowa
   
13.30 Zamknięcie obrad

 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Archiwa Zakładowe

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku

zapraszają na

IX Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

„Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w praktyce”

Supraśl, 4-5 czerwca 2013 r.

Celem seminarium jest wymiana praktycznych doświadczeń związanych z zarzadzaniem dokumentacją elektroniczną m. in. w urzędach administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego i in.. W trakcie posiedzeń prezentowane będą systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, ponadto poruszane będą tematy związane z systemem rejestrów państwowych prowadzonych w systemach informatycznych,  wdrażania, funkcjonowania oraz rozwoju systemu ePUAP, podpisu elektronicznego i in.

W programie m.in.:

1. Agnieszka Boboli (Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji),

2. Łukasz Skowron (Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Systemy rejestrów państwowych prowadzonych w systemach teleinformatycznych,

3. Andrzej Kurkiewicz (Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – Zintegrowany System informatyczny o szkolnictwie wyższym POL-on,

4. Mariusz Madejczyk (Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds Informatyzacji) – Otoczenie prawne i organizacyjne wdrożenia systemu EZD,

5. Magdalena Sawicka (Kierownik Oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – Jak skutecznie wdrożyć EZD w jednostkach administracji publicznej,

6. Iwona Woźniak (Urząd Miasta Lublina) – EZD w Urzędzie Miasta Lublin: doświadczenia, praktyka, zamierzenia,

7. Kazimierz Schmidt, Sebastian Czerniak (Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) – Przejmowanie elektronicznych materiałów archiwalnych – archiwum dokumentów elektronicznych,

8. Marek Kuczyński (Archiwum Państwowe w Olsztynie) – EZD w archiwum państwowym

Ponadto wystąpienia dotyczące dziejów Podlasia i Supraśla oraz sponsorów: Beskid (opakowania, teczki archiwalne do przechowywania dokumentacji) oraz Sawo Recykling Sp. j. (profesjonalne niszczenie dokumentacji)

Serdecznie zapraszamy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

Ankieta uczestnika seminarium do pobrania —>