Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Radom *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Anna Jankowska
Wiceprezes – Mariusz Góźdź
Sekretarz – Agnieszka Lewandowska
Skarbnik – Dorota Kitlas
Członek Zarządu – Maciej Dębicki

26-600 RADOM,
ul. S.Wernera 7

indeks (48) 377 90 61

images radom@sap.waw.pl