Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Radom *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Anna Jankowska
Wiceprezes – Mariusz Góźdź
Sekretarz – Agnieszka Lewandowska
Skarbnik – Dorota Kitlas
Członek Zarządu – Maciej Dębicki

indeks

images radom@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Radom”