Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Radom *

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Anna Jankowska
Wiceprezes – Mariusz Góźdź
Sekretarz – Ewa Jasińska
Skarbnik – Irena Gumińska
Członek Zarządu – Maciej Dębicki

26-600 RADOM,
ul. S.Wernera 7

indeks (48) 377 90 50 w. 203

images radom@sap.waw.pl

images

H.K.1
Helena Kisiel

(1925- 2015)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 stycznia 2015 r. zmarła w Radomiu Pani dr Helena Kisiel, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, wybitny archiwista, historyk, działacz społeczny.

Urodziła się w Lublinie dnia 4 lutego 1925 r. Maturę zdała w 1943 r. W okresie okupacji i kilka lat po jej zakończeniu pracowała w zakładach związanych z kolejami. W 1952 r. ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym samym roku ukończyła również kurs archiwistyki i rozpoczęła pracę w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. W 1953 r. przeniosła się do Radomia i rozpoczęła pracę w Archiwum Państwowym w Radomiu, którego została kierownikiem w 1959 r. W 1964 r. pełniła czasowo funkcję Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach. Radomskim Archiwum Państwowym kierowała do 1986 r. tj. do czasu przejścia na emeryturę. Po przejściu na emeryturę nadal pracowała w Archiwum na stanowisku kustosza. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1979 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

Była członkiem – założycielem radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Była aktywnym działaczem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Za pracę zawodową i społeczną została wyróżniona wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą im. Jana Kochanowskiego w dziedzinie nauki, oświaty i kultury, Medalem „Za Zasługi dla Archiwistyki” z okazji 30-lecia pracy w Państwowej Służbie Archiwalnej, „Medalem Radomia Bene merenti civitas Radomiensis” w uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych.

Środowisko archiwalne utraciło wybitnego archiwistę, nauczyciela, mentora i wychowawcę wielu pokoleń archiwistów radomskich, ciepłego i dobrego człowieka.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w Radomiu w dniu 09.01.2015r. o godz. 13.00 mszą świętą odprawianą w Kościele Matki Bożej Królowej Świata ul. Grzybowska 22. Zostanie pochowana Cmentarz Rzymskokatolicki ul. Limanowskiego.

Pracownicy Archiwum Państwowego w Radomiu