Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Przemyśl

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
Sekretarz – Ewa Grin-Piszczek

Skarbnik – Lucyna Domaradzka
Członek Zarządu – Bogusław Bobusia, Maciej Dalecki

37-700 PRZEMYŚL,
ul. Lelewela 4

indeks (16) 670-35-38

images przemysl@sap.waw.pl