Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Przemyśl

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Elżbieta Laska

Wiceprezes – Marcin Walczak
Sekretarz – Ewa Grin-Piszczek

Skarbnik – Lucyna Domaradzka
Członek Zarządu – Agnieszka Bobowska-Hryniewicz

37-700 PRZEMYŚL,
ul. Lelewela 4

indeks

images przemysl@sap.waw.pl