Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Przemyśl

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Elżbieta Laska

Wiceprezes – Marcin Walczak
Sekretarz – Ewa Grin-Piszczek

Skarbnik – Lucyna Domaradzka
Członek Zarządu – Agnieszka Bobowska-Hryniewicz

 

Siedziba:

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego

ul. Kościuszki 7 , 37-700 PRZEMYŚL

images przemysl@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Przemyśl”