Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Płock

Kadencja 2017 – 2022

Prezes Oddziału – Przemysław Franciszkiewicz

Sekretarz – Agata Radecka

Skarbnik – Alicja Witkowska

09-402 PŁOCK,
ul. Kilińskiego 12 A

indeks 665-746-618

images plock@sap.waw.pl

Ikona_facebooka_na_szablon SAP Oddział w Płocku