Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Płock

Kadencja 2017 – 2022

Prezes Oddziału – Przemysław Franciszkiewicz

Sekretarz – Agata Radecka

Skarbnik – Alicja Witkowska

 

indeks 665-746-618

images plock@sap.waw.pl

Ikona_facebooka_na_szablon SAP Oddział w Płocku

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Płock”