Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Olsztyn

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Agnieszka Gorajczyk
Wiceprezes – Grażyna Sobieraj
Sekretarz – Marzena Świerczyńska
Skarbnik – Iwona Klonowska

 

indeks

images olsztyn@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Olsztyn”