Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Olsztyn

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Marta Adamska
Wiceprezes – Mariusz Korejwo
Sekretarz – Anna Wójcicka
Skarbnik – Katarzyna Milewska
Członek Zarządu – Grażyna Sobieraj

10-521 OLSZTYN,
ul. Partyzantów 18

indeks (89) 527-60-96 w. 314

images olsztyn@sap.waw.pl
e-mail – m.adamska45@gmail.com