Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Olsztyn

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Agnieszka Gorajczyk
Wiceprezes – Grażyna Sobieraj
Sekretarz – Marzena Świerczyńska
Skarbnik – Iwona Klonowska

 

indeks

images olsztyn@sap.waw.pl