Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Legnica *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Edyta Łaborewicz
Wiceprezes – Ewa Papciak i Bartłomiej Torończak
Sekretarz – Anna Maria Modzelewska

Skarbnik – Magdalena Kacprzak
Członek Zarządu – Agnieszka Michalewicz i Elżbieta Hodowany

59-220 Legnica

al. Piłsudskiego 1,

indeks 76 856 34 78 w. 21

images legnica@sap.waw.pl

e-mail – e.laborewicz@ap.wroc.pl