Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Legnica *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Edyta Łaborewicz
Wiceprezes – Ewa Papciak i Bartłomiej Torończak
Sekretarz – Anna Maria Modzelewska

Skarbnik – Magdalena Kacprzak
Członek Zarządu – Agnieszka Michalewicz i Elżbieta Hodowany

 

Al. M.J. Piłsudskiego 3

59-220 Legnica

indeks 76 856 34 78 w. 21

images legnica@sap.waw.pl

e-mail – e.laborewicz@ap.wroc.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Legnica”