Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Koszalin

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Joanna Woźniak
Wiceprezes – Justyna Larwińska
Sekretarz – Dorota Cywińska
Skarbnik – Grzegorz Andryszak

indeks

images koszalin@sap.waw.pl