Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Koszalin

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Joanna Woźniak
Wiceprezes – Justyna Larwińska
Sekretarz – Dorota Cywińska
Skarbnik – Grzegorz Andryszak

indeks

images koszalin@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Koszalin”