Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Konferencje i sympozja

Konferencje i sympozja

XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej

Płock, 28-29 maja 2019 r.

Sekcja Archiwa Zakładowe cyklicznie, od roku 2003, organizuje ogólnopolskie seminaria szkoleniowe, których celem jest popularyzacja teoretycznej i praktycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu. Szczególna uwaga skupiona jest na prezentacji nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 28–29 maja 2019 r. pn. „Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej”.

Swój czynny udział w nim zadeklarowało już kilkunastu przedstawicieli instytucji, które prowadzą archiwa wyodrębnione, m.in. Kancelarii Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Policji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Akt Nowych. Wystosowaliśmy zaproszenia do przedstawicieli środowisk archiwalnych w Czechach, na Litwie i Ukrainie oraz w Niemczech. Podjęte zostaną m.in. następujące tematy: aspekty prawno-historyczne funkcjonowania archiwów wyodrębnionych, problem udostępniania w świetle obowiązujących przepisów prawnych, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, problematyka systemów EZD stosowanych w instytucjach prowadzących archiwa wyodrębnione, zasady postępowania z informacjami niejawnymi, omówiona zostanie specyfika niektórych archiwów wyodrębnionych.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Płocku oraz Archiwum Państwowe w Płocku.

Podczas seminarium zostaną przedstawione m.in. następujące zagadnienia:

– specyfika funkcjonowania archiwów wyodrębnionych w Polsce – aspekty prawno-historyczne i strukturalne;

– udostępnianie w archiwach wyodrębnionych w świetle obowiązujących przepisów prawa;

– elektroniczne zarządzanie dokumentacją w instytucjach posiadających archiwa wyodrębnione z perspektywy doświadczeń archiwisty i koordynatora czynności kancelaryjnych;

– przejmowanie materiałów archiwalnych z archiwów wyodrębnionych przez Archiwum Akt Nowych;

„Tysiąc lat Płocka, siedemset lat archiwów płockich, sto lat Archiwum Państwowego w Płocku”

Archiwum Straży Granicznej – powstanie, dzieje, zasób.

Pełen program seminarium – już wkrótce

Prosimy o przesłanie do dnia 30 kwietnia 2019 r. formularzy zgłoszeniowych wypełnionych osobno dla każdej zgłaszanej osoby: pocztą elektroniczną osaplock@sap.waw.pl lub faksem: 22 831-31-02.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Archiwum Politechniki Wrocławskiej
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
zapraszają
na konferencję pt.
Bezpieczeństwo zbiorów w instytucjach nauki i kultury
Wrocław, 13-14 grudnia 2018 r.
Politechnika Wrocławska budynek D-20 (ul. Zygmunta Janiszewskiego 8) budynek F-13

(ul. Czerwonego Krzyża 2)

  

formularz zgłoszeniowy Wrocław 2018

 

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa

Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r.

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

logo1-2_pl

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

LOGOTYP_CLAIM_PL

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx xx
6 czerwca 2016 r.
18.00 – 20.00 Rejestracja uczestników
7 czerwca 2016 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 Otwarcie seminarium
Powitanie gości
9.30 – 10.15 Eugeniusz Borodij – (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w praktyce
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 11.00 Tadeusz Grabarz – (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Przekazywanie materiałów archiwalnych w świetle zmian przepisów prawa
11.00 – 11.30 Andrzej Jabłoński – (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
11.30 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.05 Roman Tyrna – (Beskid Plus Sp. J.), Prezentacja firmy
12.05 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Prof. Dr. Klaus Neitmann, Diplom Archivarin Christiane Elias – (Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam), Propozycja przejęcia, ocena oraz przejmowanie dokumentacji wytworzonej przez instytucje wymiaru sprawiedliwości landu Brandenburgia w praktyce Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie (tłumaczenie symultaniczne Robert Piotrowski)
13.00 – 13.30 Katarzyna Hartowicz, Anna Białas – (Urząd Miasta Gliwice), Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
13.30 – 14.00 Jolanta Louchin – (Archiwum Państwowe w Warszawie), Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej w świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 Obiad
16.00 Program realizowany przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
16.00 -17.00 Zwiedzanie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.
17.00 – 18.00 Zwiedzanie miasta
20.00 Uroczysta kolacja
8 czerwca 2016 r.
9.00 – 9.45 Anna Barszcz – (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), System(y) klasy EZD w administracji publicznej – spojrzenie w makro i mikroskali
9.45 – 10.15 Józefa Radlicka – (Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.), EZD. Radość czy zmartwienie archiwisty
10.15 – 10.45 Małgorzata Włodarczyk – (Najwyższa Izba Kontroli), EZD z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli. Interpretacja przepisów archiwalnych – czyli kilka uwag o współpracy NIK z archiwami państwowymi
10.45 – 11.00 Maciej Chojnacki – (Digital-Center Sp. z o.o.), Prezentacja firmy
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 11.50 Juliusz Sikorski – Zarządzanie dokumentacją w małych i średnich podmiotach gospodarczych na przykładzie wybranych jednostek
11.50 – 12.10 Dariusz Greń – (Agencja Nieruchomości Rolnych), Wpływ zmian organizacyjnych i prawnych na powstającą dokumentację – 24 lata doświadczeń państwowego sektora rolnego
12.10 – 12.30 Ryszard Wójtowicz – (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.), Kształtowanie się zasobu archiwalnego OT ANR w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2016 na tle zmian organizacyjnych
12.30 – 12.50 Natalia Gorzkiewicz – (Urząd Miasta Gorzów Wlkp,), Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – historia instytucji i zasób archiwum zakładowego
12.50 – 13.20 Dyskusja
13.20 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad
13.40 Obiad

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami i deklaracjami zgłoszeń, uprzejmie informujemy, iż przyjmowanie zgłoszeń udziału w XII Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym w Gorzowie Wlkp. zostało przedłużone do dnia 13 maja 2016 r.

Jednocześnie informujemy, iż organizatorzy nie dysponują już pokojami jednoosobowymi.

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa

Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r.

Sekcja Archiwa Zakładowe, cyklicznie organizuje ogólnopolskie seminaria, których celem jest popularyzacja praktycznej i teoretycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XII Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 7–8 czerwca 2016 r. pn. „Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów  prawa” będzie tematyka związana z nowelizacją prawa archiwalnego oraz przedstawienie rozwijających oraz coraz powszechniejszych systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Celem seminarium będzie przedstawienie prawnych oraz praktycznych rozwiązań związanych z wartościowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem dokumentacji w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gorzowie Wlkp. oraz Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

W programie m.in.:

 • Eugeniusz Borodij – Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych w praktyce,
 • Juliusz Sikorski – Zarządzanie dokumentacją w małych i średnich podmiotach gospodarczych na przykładzie wybranych jednostek,
 • Ryszard Wójtowicz – Kształtowanie się zasobu archiwalnego OT ANR w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2016 na tle zmian organizacyjnych,
 • Józefa Radlicka – EZD. Radość czy zmartwienie archiwisty,
 • Andrzej Jabłoński – Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w świetle nowych przepisów prawa,
 • Dariusz Greń – Wpływ zmian organizacyjnych i prawnych na powstającą dokumentację – 24 lata doświadczeń państwowego sektora rolnego,
 • Katarzyna Hartowicz, Anna Białas – Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • Klaus Neitmann, Christiane Elias – Propozycja przejęcia, ocena oraz przejmowanie dokumentacji wytworzonej przez instytucje wymiaru sprawiedliwości landu Brandenburgia w praktyce Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie.

Program seminarium – już wkrótce

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

boligrafoAnkieta uczestnika

 

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 zapraszają na

konferencję naukową

„Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa”

Poznań, 13 – 14 X 2016 r.

 

Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa” to temat kolejnej konferencji, którą chcemy Państwu zaproponować. Jest to również nawiązanie do problematyki obecnej podczas dotychczasowych poznańskich konferencji archiwalnych, które były poświęcone masowości dokumentacji oraz nowym funkcjom archiwów.

Współczesna dokumentacja wywiera decydujący wpływ nie tylko na przemiany kancelarii, ale również na rzeczywistość instytucji archiwalnych (nie tylko polskich). Nowe formy i rodzaje dokumentacji wymagają nie tylko nowych zasad udostępniania; niezbędne są również właściwe im rozwiązania prawne zabezpieczające zarówno interesy wytwórców takiej dokumentacji jak i archiwum – ostatecznego miejsca jej zachowania.

Nie mniej istotnym zagadnieniem jakie chcemy podjąć podczas konferencji jest określenie zasad i procedur, które powinny obowiązywać przy tworzeniu dokumentacji. Warto podjąć próbę udzielania odpowiedzi na pytanie, na ile aktualne są jeszcze zasady tworzenia dokumentacji, sformułowane w pierwszej połowie XX wieku, przy których powstawaniu obecni byli ówcześni archiwiści. Wiąże się z tym także kwestia polskiej kancelarii współczesnej. Czy posiada ona jeszcze cechy indywidualne, czy też „utonęła”, jak wiele innych dziedzin, w uniformizacji lub szerzej globalizacji? Jak duży wpływ na nią mają funkcjonujące w naszym kraju podmioty obce i międzynarodowe korporacje, najczęściej wykorzystujące w trakcie działalności swoje normy i procedury.

Nowa dokumentacja wywiera wreszcie wpływ na zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania archiwami. Nie są to przecież wyłącznie zagadnienia o charakterze logistycznym. Co zrobić, aby współczesne placówki archiwalne były gotowe podjąć wyzwania stawiane przed nimi w XXI wieku? Jesteśmy przekonani, że podobnych pytań pojawić się może znaczne więcej. Polskie archiwa i ich otoczenie, podobnie jak to się dzieje na całym świecie, stoją przed wielkimi wyzwaniami. Nawet ich częściowe zdiagnozowanie będzie można potraktować jako znaczące osiągnięcie.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie propozycji referatów na adres mailowy sekretarzy konferencji do 30 czerwca 2016 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji, organizowanej w 40-lecie studiów archiwistycznych na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.

 W imieniu organizatorów

                                                   prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski

 

Sekretarze Konferencji – dr Magdalena Biniaś-Szkopek (biszkopt@amu.edu.pl) oraz dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (mh4965@amu.edu.pl)

Miejsce obrad:Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89 D, Collegium Historicum, 61-614 Poznań.

Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych, ale rekomendują Uczestnikom konferencji noclegi w pokojach gościnnych Domu Studenta „Jowita”, przy ul. Zwierzynieckiej 7. W załączeniu karta uczestnictwa w konferencji.

81Formularz zgłoszeniowy

images

 

 

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na  V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne obradujące pod hasłem „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 roku w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń).

Program konferencji, zgłoszenie uczestnictwa oraz informacje organizacyjne dostępne są pod adresem http://www.historia.umk.pl/tka/  oraz https://www.facebook.com/konfrontacjearchiwalne

Konferencji towarzyszy wystawa w Archiwum Państwowym w Toruniu

81Program V Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych

81Zaproszenie i program II spotkania Forum Edukatorów Archiwalnych

 

images

 

ARCHIWUM - konferencja 2 krzywe
 

Program konferencji

16 września 2015 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne(ul. Żwirki i Wigury 63 – sala nr 23)
9.00-10.15 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10.15-10.30 Otwarcie konferencji i uroczyste powitanie uczestników
10.30-11.30 Paweł Pietrzyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Kontrola przestrzegania przepisów archiwalnych w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach
11.30-12.30 Iwona Fischer, Archiwum Narodowe w Krakowie, Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – postulaty historyka i archiwisty
DyskusjaModerator – dr hab. Anna Łosowska
12.30-13.00 Przerwa na kawę
13.00-13.30 Ewa Stefaniak, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Kontrole jednostek realizujących projekty z EFS w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
13.30-14.00 Paulina Bunkowska, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Praktyka postępowania z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na UMK
14.00-14.30 Dr Andrzej Szczepaniak, Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w Muzeum Narodowym w Warszawie
14.30-15.30 Przerwa na obiad
15.30-16.00 Joanna Kapitan, Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Postępowania z dokumentacją dotyczącą projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – teoria i praktyka
16.00-16.30 Barbara Brandt-Golecka, Katarzyna Tomsia, Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środkówunijnych realizowanych na Politechnice Wrocławskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
16.30-17.00 DyskusjaModerator – Ewa Kłapcińska
17 września 2015 r. – czwartekWarszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne(ul. Żwirki i Wigury 63 – sala nr 23)
9.00 Poranna kawa
9.30-10.00 Sprawy bieżące Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP – Przewodnicząca Sekcji – Barbara Brandt-Golecka Sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych –dr hab. Anna Łosowska, Ewa Kłapcińska, Barbara Brandt-Golecka

Zespoły robocze ds. współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów PaństwowychMonika Marcinkowska

Udział Sekcji w Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w 2017 r. w Kielcach

10.15-12.00Dr Andrzej Klubiński, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dyrektor Departamentu Archiwistyki, Wystąpienie dotyczące współpracy z archiwami instytucji naukowych i kulturalnychDyskusjaModerator – dr Lucyna Harc i Danuta Kasperek12.00-12.40Przerwa na obiad12.40-15.00Program realizowany przez Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –Jakub Paprotny, Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakończenie konferencji

boligrafoFormularz zgłoszeniowy

 

images

 

Instytut Historyczny UW

Instytut Pamięci Narodowej

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

ARCHIWA POLSKI I EUROPY

wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia

Warszawa, 16-17 września 2015 r.

81Plakat konferencji

81Program konferencji

images

XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Gliwice, 10-12 września 2015 r.

PROGRAM ZJAZDU

Nowe Gliwice, Budynek 3 – Cechownia, ul. Bojkowska 37

xxxxxxxxxxxxx xx
10 września 2015 r. (czwartek)
11.00 – 12.00 Rejestracja
11.30 – 12.00 Powitalny serwis kawowy
12.00 – 12.10 Otwarcie zjazdu i prowadzenie obrad – Maciej Urbański, Przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP
12.10 – 12.30 Przywitanie Gości
Katarzyna Śpiewak (Urząd Miejski w Gliwicach), Podsumowanie badań benchmarkingowych w zakresie e-administracji
12.30 – 13.10 Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Co nowego w e-administracji – bieżąca informacja na temat spraw, o których warto lub wypada wiedzieć
13.20 – 14.20 Przerwa obiadowa – Progress Bar
14.20 – 14.50 Katarzyna Hartowicz, Tomasz Bartel (Urząd Miejski w Gliwicach),Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin
14.50 – 15.50 Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – skutki dla administracji samorządowej
16.00 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 17.10 Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN
11 września 2015 r. (piątek)
Część konferencyjna
8.30 – 9.00 Powitalny serwis kawowy
9.00 – 9.40 Wojciech Woźniak (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego z podmiotu stosującego system EZD, jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
9.40 – 10.10 Joanna Dziadkowiec (KOM-PRO), Wyzwania dla archiwum urzędów stanu cywilnego w świetle nowej aplikacji ŹRÓDŁO
10.10.11.00 Bogusław Małusecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach), Najczęstsze błędy w procesie archiwizacji – doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach
11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 12.20 Ewa Perłakowska (Ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacji), Centralne rejestry i ewidencje. Jak postępować z dokumentacją z ich obsługi w urzędach samorządowych
12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa – Progress Bar
13.30 – 14.30 Ewa Perłakowska (Ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacji), Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji
14.30 – 14.40 Piotr Tyrna (Beskid Plus), Opakowania archiwizacyjne w kontekście projektowanego rozporządzenia MKiDN
Część wyborcza (dla członków SAS SAP)
15.30 – 15.45 Maciej Urbański (Przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP)), Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP 2010-2015
 15.45 – 17.15 Wybór członków Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP – kadencja 2015-2020
Część turystyczna (dla chętnych)
17.30 – 18.30 Zwiedzanie Palmiarni Miejskiej
18.45 – 20.00 Kolacja
12 września 2015 r. (piątek)
8.30 – 9.00 Powitalny serwis kawowy
9.00 – 9.40 Jacek Knopik (ZGiKM Geopoz w Poznaniu), Wdrożenie systemu EZD w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz w Poznaniu
9.40 – 10.10 Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko-Serbskołużyckie „PRO-LUSTITIA), Obecna registratura Domowiny oraz jej archiwalia w zasobie Serbskeho kulturneho archiwa w Budziszynie
10.10 – 10.55 Przerwa kawowa
10.55 – 11.35 Anna Skiba (Urząd Miejski Siemianowice Śląskie), Danuta Descours (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego), Konsekwencje zmian organizacyjnych w podmiocie – rewolucja dla dokumentacji i systemów elektronicznych
11.35 Pożegnanie uczestników zjazdu

81Program zjazdu

tramwaj Dojazd

boligrafoAnkieta uczestnika

images

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami i deklaracjami zgłoszeń, uprzejmie informujemy, iż przyjmowanie zgłoszeń udziału w XI Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym w Koszalinie zostało przedłużone do dnia 11 maja 2015 r.

Jednocześnie informujemy, iż organizatorzy nie dysponują już pokojami jednoosobowymi.

 

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

Sekcja Archiwa Zakładowe, co roku, organizuje ogólnopolskie seminaria, których celem jest popularyzacja praktycznej i teoretycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XI Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 9–10 czerwca 2015 r. pn. „Postępowanie z dokumentacją osobową – przepisy prawa, praktyka, postulaty” będzie tematyka związana z postępowaniem z dokumentacją osobową. Celem seminarium będzie przedstawienie prawnych oraz praktycznych rozwiązań związanych z wartościowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem m.in. dokumentacji pracowniczej, medycznej, ewidencji ludności, dokumentacji związanej z uzyskiwaniem świadczeń społecznych. Poruszone zostaną ponadto sprawy ochrony danych osobowych. Planowane są wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organizacji pracodawców, archiwów państwowych oraz środowiska genealogów.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Koszalinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Patronat honorowy nad seminarium objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz Prezydent Miasta Koszalin.

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx xx
8 czerwca 2015 r.
18.00 – 20.00 Rejestracja uczestników
9 czerwca 2015 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 Otwarcie seminarium:
Andrzej Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
prof. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Kazimierz Jaroszek – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Joanna Chojecka – Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie
9.30 – 10.15 Paweł Pietrzyk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Zadania nadzorcze archiwów wobec archiwów zakładowych w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
10.15 – 10.45 Mariusz Korejwo – (Archiwum Państwowe w Olsztynie), Ewidencja ludności i dowody osobiste. Formy, postaci, podstawy prawne dokumentacji w okresie Polski Ludowej
10.45 – 11.15 Iwona Fischer (Archiwum Narodowe w Krakowie), Wskazówki metodyczne dotyczące wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych – geneza, potrzeba, przyjęte rozwiązania
11.15 – 11.35 Joanna Dziadkowiec (KOM-PRO Usługi Informatyczne) – ARCHAKT – nowoczesne narzędzie do zarządzania dokumentacją osobową
11.35 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.20 Grażyna Spytek-Bandurska (Konfederacja Lewiatan) – Problemy pracodawców w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
12.20 – 12.50 Jolanta Louchin (Archiwum Państwowe w Warszawie) – Naukowa wartość akt osobowych na przykładzie Archiwum Dokumentacji Płacowej i Osobowej w Milanówku
12.50 – 13.20 Aleksandra Adamska-Cerolewicz, Magdalena Kacprzak (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy), Grażyna Kędra-Wilińska (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie) – Zarządzanie dokumentacją świadczeniobiorców pod kątem zawartości i możliwości jej wykorzystania w świetle doświadczeń Oddziałów ZUS w Legnicy i Szczecinie
13.30 – 13.45 Mariusz Sałasiński (EMIKS Archiwum Systemy Komputerowe) – Prezentacja produktu firmy
13.45 – 14.30 Panel dyskusyjny
14.30 Obiad
16.00 Program realizowany przez Archiwum Państwowe w Koszalinie
20.00 Uroczysta kolacja
10 czerwca 2015 r.
9.00 – 9.20 Krzysztof Majewski (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie), Zarządzanie dokumentacją świadczeniobiorców pod kątem zawartości i możliwości jej wykorzystania
9.20 – 9.45 Paulina Bunkowska (Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zarządzanie dokumentacją osobową w Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
9.45 – 10.10 Małgorzata Radzimińska (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu), Dokumentacja medyczna – przedmiot, wykorzystanie, kwalifikacja archiwalna w praktyce archiwum zakładowego
10.10 – 10.25 Ryszard Wójtowicz (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.), Akta osobowe pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z obecnego województwa lubuskiego w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
10.25 – 10.35 Dariusz Greń (Agencja Nieruchomości Rolnych), Dokumentacja osobowa po byłym sektorze rolnym – zagadnienia organizacyjne
10.35 – 11.00 Roman Tyrna (Beskid Plus Sp. J.), Prezentacja produktów firmy
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.00 Katarzyna Kubicius (Polski Czerwony Krzyż), Postępowanie z dokumentacją osobową w Krajowym Biurze Informacji i Poszukiwań PCK
12.00 – 12.30 Jacek Ryżko (Instytut Pamięci Narodowej), Baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Bad Arolsen w pracy BUiA IPN w Warszawie. Charakterystyka zasobu oraz udostępnianie
12.30 – 13.00 Joachim Arciszewski, Dokumentacja osobowa źródłem informacji w badaniach genealogicznych
13.00 – 13.45 Panel dyskusyjny
13.45 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad
14.30 Obiad

Ankieta uczestnika:

– (pdf) – boligrafo

– (doc) – boligrafo

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

22 maja 2015 r. w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pt.: Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce.  Jej organizatorami są: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Historii UP w Krakowie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Tematyka spotkania oscyluje wokół zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem archiwów zbiorczych i przejściowych. Prelegenci to osoby pracujące w tego typu archiwach oraz pracownicy naukowi.

Jest ona adresowana zarówno do pracowników naukowych, archiwistów praktyków jak i przedstawicieli podmiotów komercyjnych świadczących usługi na zasadach outsourcingu.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne!

Szczegóły —>  w załączniku.

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

plakat_II_konferencja

 

II. Konferencja Naukowa
Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0

4 grudnia 2014, Poznań

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zapraszają na II. Konferencję Naukową pn. Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r.

Konferencja adresowana jest do badaczy reprezentujących różne dziedziny historii i archiwistyki, zajmujących się dziejami Polski i Białorusi, stosunkami polsko-białoruskimi od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, badaniami nad kulturą i społeczeństwem obu krajów. Jest kontynuacją pierwszej edycji, która miała miejsce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 2013 r. Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań i projektów historyczno-archiwalnych, dotyczących rejestracji i gromadzenia źródeł do historii obu krajów.

Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół stanu wiedzy o źródłach do dziejów Polski i Białorusi w zasobach instytucji pamięci obu krajów, a także potrzeb i postulatów badawczych w tym zakresie. Podjęte też będą kwestie archiwów społecznych, gromadzących dokumenty życia społecznego.

Wystąpienia będą prezentowane w języku prelegentów, bez tłumaczenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada pod adresem: kkiliszek@archiwa.gov.pl .

Miejsce obrad: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Historicum, ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań

Program konferencji

9.30-10.15 Rejestracja uczestników
10.15-10.30 Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz – dyrektor Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu oraz Kazimierz Jaroszek – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
10.30-11.45 Sesja plenarna cz. 1
prof. Aleksander Smalianczuk (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), dr Wołga Iwanowa (Białoruski Państwowy Instytut w Mińsku) – Spuścizny prywatne w zbiorach publicznych Republiki Białoruś
prof. Aliaksandr Wabiszczewicz (Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu) – Archiwalia do dziejów województwa wileńskiego w okresie międzywojennym w Archiwum Państwowym w Mołodecznie
dr Anatolij Wielikij (Archiwum Narodowe Białorusi w Mińsku) – Źródła do historii białoruskich organizacji narodowych, kulturalnych i gospodarczych w II RP w zbiorach archiwów mińskich
Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa na kawę
12.00-13.00 Sesja plenarna cz. 2
prof. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Źródła do dziejów białoruskich oddziałów wojskowych formowanych na terytorium Polski w latach 1919-1921 w zbiorach archiwów polskich i zagranicą
Dyskusja: Białoruskie zasoby archiwalne z okresu II Rzeczypospolitej – stan wiedzy i postulaty badawcze
prof. Wojciech Śleszyński (Uniwersytet w Białymstoku) – Zasoby archiwalne w Brześciu i Grodnie z okresu międzywojennego a nowe problemy badawcze
dr Ewa Rosowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – Straty i przemieszczenia archiwów i zbiorów dokumentalnych na Białorusi Zachodniej w rezultacie II wojny światowej
13.00-13.30 Prezentacja polsko-białoruskich projektów archiwalnych:
dr Maciej Wyrwa (Ośrodek „Karta”) – Międzynarodowe Archiwum Białoruskie – Archiwum Wolnych Białorusinów
Katarzyna Kiliszek (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – Internetowy przewodnik archiwalny „Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0”
13.30-14.00 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
 14.00-15.00 Obiad
msw_ikona Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wspólne działania polsko-białoruskie 2014 r.”

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

 Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 Archiwum Politechniki Wrocławskiej

 

zapraszają do udziału w konferencji

pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania

na przestrzeni ostatnich 70 lat

 

która odbędzie się w dn. 8 – 9 grudnia 2014 r.

na Uniwersytecie Wrocławskim

 pl. Uniwersytecki 1,   Sala Oratorium Marianum

ul. Szewska 49, Instytut Historyczny UWr

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniow y 81

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Zarząd Oddziału we Wrocławiu

oraz

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji szkoleniowej

Między tradycyjną a cyfrową archiwizacją

– dokumentacja w archiwum zakładowym w okresie przejściowym

Wrocław, 6 listopada 2014 r.

Konferencja adresowana jest do tych wszystkich, których wątpliwości budzą kwestie związane z postępowaniem z dokumentacją w postaci cyfrowej, pomimo regulacji prawnych zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 Celem konferencji będzie przedstawienie i omówienie:

 • zasad postępowania z dokumentacją mieszaną, na nośniku papierowym oraz z dokumentacją w postaci cyfrowej w archiwach zakładowych instytucji, w których zapadła decyzja o wdrożeniu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, dla okresu poprzedzającego przejście na EZD,
 • postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych instytucji, które stosują system tradycyjny dla wykonywania czynności kancelaryjnych, przy jednoczesnym wykorzystywaniu narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu lub zarządzania dokumentacją,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania EZD,
 • przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego z podmiotu stosującego system EZD.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia —> tutaj

 

Serdecznie zapraszamy na X Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych  Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Toruń, 19-21 września 2013 r.

Patronat: Prezydent Miasta Torunia
Miejsce obrad: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8
Miejsce zakwaterowania: Hotel Kopernik w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 16

Wszystie informacje oraz arkusz zgłoszenia do pobrania na : www.sas-sap.com