Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Komisje i Rady

KADENCJA 2012-2017

W dniu 12.XI. 2012 r. Zarząd Główny powołał:

Radę Programowo-Naukową w składzie: Eugeniusz Borodij, Waldemar Chorążyczewski, Helena Kułdo, Jarosław Porazinski, Krzysztof Stryjkowski

Komisję Gospodarczą w składzie: Roland Banduch, Andrzej Drakoniewicz, Piotr Matuszek, Anna Smorąg, Juliusz Sikorski

Komisję Statutowo-Organizacyjną w składzie: Paweł Gut, Marlena Koter, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Jan Miłosz

Radę „Archiwisty Polskiego” w składzie: Adam Baniecki, Stanisław Flis, Lucyna Harc, Ivo Łaborewicz, Wiesław Nowosad, ks. Leszek Wilczyński

Redakcję „Archiwisty Polskiego” w składzie: Eugeniusz Borodij (redaktor naczelny), Waldemar Chorążyczewski, Marcin Hlebionek, Jarosław Porazinski, Władysław Stępniak

Radę Programową Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w skłądzie: Roland Banduch, Elżbieta Billing, Andrzej Drakoniewicz, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Stryjkowski, Ewa Suchmiel, Piotr Zawilski