Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kalisz

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Karol Andrzejewski
Sekretarz – Edyta Pietrzak
Skarbnik – Krystyna Bęcka

indeks

images

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Kalisz”