Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kalisz

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Karol Andrzejewski
Wiceprezes – Grażyna Schlender
Sekretarz – Maria Doktór
Skarbnik – Krystyna Bęcka
Członek Zarządu – Grzegorz Szczerkowski

62-800 KALISZ,
ul. Poznańska 207

indeks (62) 767-10-22

images kalisz@sap.waw.pl