Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Gorzów Wlkp

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Ryszard Wójtowicz
Wiceprezes – Dariusz Rymar
Sekretarz – Agnieszka Niekrasz
Skarbnik – Jolanta Mach
Członek Zarządu – Juliusz Sikorski

imagessapgorzow@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Gorzów Wlkp.”