Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Gorzów Wlkp

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Ryszard Wójtowicz
Wiceprezes – Dariusz Rymar
Sekretarz – Agnieszka Niekrasz
Skarbnik – Jolanta Mach
Członek Zarządu – Juliusz Sikorski

66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Mościckiego 7

indeks95 783-53-31

imagesgorzow@sap.waw.pl