Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Gorzów Wlkp

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Juliusz Sikorski
Wiceprezes – Dariusz Rymar
Sekretarz – Jolanta Mach
Skarbnik – Alina Kwiatkowska
Członek Zarządu – Agnieszka Niekrasz

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI,
ul. Grottgera 24/25

indeks(95) 722-79-68

imagesgorzow@sap.waw.pl

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa

Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r.

Patronat honorowy

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

logo1-2_pl

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

LOGOTYP_CLAIM_PL

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx xx
6 czerwca 2016 r.
18.00 – 20.00 Rejestracja uczestników
7 czerwca 2016 r.
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 Otwarcie seminarium
Powitanie gości
9.30 – 10.15 Eugeniusz Borodij – (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w praktyce
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 11.00 Tadeusz Grabarz – (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Przekazywanie materiałów archiwalnych w świetle zmian przepisów prawa
11.00 – 11.30 Andrzej Jabłoński – (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
11.30 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.05 Roman Tyrna – (Beskid Plus Sp. J.), Prezentacja firmy
12.05 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Prof. Dr. Klaus Neitmann, Diplom Archivarin Christiane Elias – (Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam), Propozycja przejęcia, ocena oraz przejmowanie dokumentacji wytworzonej przez instytucje wymiaru sprawiedliwości landu Brandenburgia w praktyce Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie (tłumaczenie symultaniczne Robert Piotrowski)
13.00 – 13.30 Katarzyna Hartowicz, Anna Białas – (Urząd Miasta Gliwice), Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
13.30 – 14.00 Jolanta Louchin – (Archiwum Państwowe w Warszawie), Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej w świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 Obiad
16.00 Program realizowany przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
16.00 -17.00 Zwiedzanie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.
17.00 – 18.00 Zwiedzanie miasta
20.00 Uroczysta kolacja
8 czerwca 2016 r.
9.00 – 9.45 Anna Barszcz – (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), System(y) klasy EZD w administracji publicznej – spojrzenie w makro i mikroskali
9.45 – 10.15 Józefa Radlicka – (Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.), EZD. Radość czy zmartwienie archiwisty
10.15 – 10.45 Małgorzata Włodarczyk – (Najwyższa Izba Kontroli), EZD z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli. Interpretacja przepisów archiwalnych – czyli kilka uwag o współpracy NIK z archiwami państwowymi
10.45 – 11.00 Maciej Chojnacki – (Digital-Center Sp. z o.o.), Prezentacja firmy
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 11.50 Juliusz Sikorski – Zarządzanie dokumentacją w małych i średnich podmiotach gospodarczych na przykładzie wybranych jednostek
11.50 – 12.10 Dariusz Greń – (Agencja Nieruchomości Rolnych), Wpływ zmian organizacyjnych i prawnych na powstającą dokumentację – 24 lata doświadczeń państwowego sektora rolnego
12.10 – 12.30 Ryszard Wójtowicz – (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.), Kształtowanie się zasobu archiwalnego OT ANR w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2016 na tle zmian organizacyjnych
12.30 – 12.50 Natalia Gorzkiewicz – (Urząd Miasta Gorzów Wlkp,), Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – historia instytucji i zasób archiwum zakładowego
12.50 – 13.20 Dyskusja
13.20 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa, zamknięcie obrad
13.40 Obiad

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami i deklaracjami zgłoszeń, uprzejmie informujemy, iż przyjmowanie zgłoszeń udziału w XII Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym w Gorzowie Wlkp. zostało przedłużone do dnia 13 maja 2016 r.

Jednocześnie informujemy, iż organizatorzy nie dysponują już pokojami jednoosobowymi.

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa

Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r.

Sekcja Archiwa Zakładowe, cyklicznie organizuje ogólnopolskie seminaria, których celem jest popularyzacja praktycznej i teoretycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną, a także podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Problematyką omawianą w trakcie XII Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 7–8 czerwca 2016 r. pn. „Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów  prawa” będzie tematyka związana z nowelizacją prawa archiwalnego oraz przedstawienie rozwijających oraz coraz powszechniejszych systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Celem seminarium będzie przedstawienie prawnych oraz praktycznych rozwiązań związanych z wartościowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem dokumentacji w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych.

Współorganizatorami seminarium są Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gorzowie Wlkp. oraz Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

W programie m.in.:

  • Eugeniusz Borodij – Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych w praktyce,
  • Juliusz Sikorski – Zarządzanie dokumentacją w małych i średnich podmiotach gospodarczych na przykładzie wybranych jednostek,
  • Ryszard Wójtowicz – Kształtowanie się zasobu archiwalnego OT ANR w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2016 na tle zmian organizacyjnych,
  • Józefa Radlicka – EZD. Radość czy zmartwienie archiwisty,
  • Andrzej Jabłoński – Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w świetle nowych przepisów prawa,
  • Dariusz Greń – Wpływ zmian organizacyjnych i prawnych na powstającą dokumentację – 24 lata doświadczeń państwowego sektora rolnego,
  • Katarzyna Hartowicz, Anna Białas – Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
  • Klaus Neitmann, Christiane Elias – Propozycja przejęcia, ocena oraz przejmowanie dokumentacji wytworzonej przez instytucje wymiaru sprawiedliwości landu Brandenburgia w praktyce Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie.

Program seminarium – już wkrótce

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

boligrafo  Ankieta uczestnika