Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Biuro Zarządu Głównego

Biuro Zarządu Głównego

00-213 WARSZAWA
ul. Bonifraterska 6/21

tel. (0-22) 831-31-71
fax (0-22) 831-31-02

Dyrektor Biura – Gabriela Bruszewska
tel. (0-22) 831-31-71

gb.dos@sap.waw.pl

 

Dział Organizacyjno-Statutowy
Kierownik – Monika Kopka

tel. (0-22) 635-87-68
monika.kopka@sap.waw.pl

 

Dział Handlowy
Kierownik – Paweł Topolewski

tel. (0-22) 831-83-63
sap@sap.waw.pl

 

Dział Archiwalny
Kierownik – Izabela Taras

tel. (0-22) 831-83-63
iza.taras@sap.waw.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa – Anna Brzywczy

tel. (0-22) 831 – 31-71
ania.brzywczy@sap.waw.pl