Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kalendarium 2002-2007

Aktualności

Ś.P. dr Waldemar Wysocki (1945-2005)

Umowa o współpracy między Stowarzyszeniem Archiwistów Ukrainy a Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich (12.09.2005 r.)

Podręcznik Kancelaria i Archiwum Zakładowe, wyd. trzecie, Warszawa 2006

Ś.P. Jan Jastrzębowski (1950-2006)

Pismo dr Sławomira Radonia, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie projektu nowego prawa archiwalnego

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie

Oddziały

Legnica

Szkolenie archiwalne „Archiwa zakładowe – rola i zadania”, Piechowice 22-24.04.2005 r.

Szkolenie archiwalne „Różne rodzaje dokumentacji archiwalnej występujące w archiwach zakładowych”, Borowice 22-24.09.2006 r.

Szkolenie archiwalne „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”, Przesieka 18-20.05.2007 r.

Olsztyn

III Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Wartościowanie dokumentacji – kryteria, problemy, rozwiązania” Stare Jabłonki 20-21 czerwca 2006 r.

Szczecin

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Szczecińskiego SAP 14.06.2007 r.

Toruń

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Bellicum diplomaticum II Thorunense, Toruń 8-9.12.2005 r.

Warszawa

40-lecie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (6.10.2005 r.)

 

Msza w intencji ś.p. Waledemara Wysockiego

 

Warsztaty archiwalne w Szwecji 27-31.06.2006 r. – fotoreportaż

 

Świateczne życzenia

 

Zebranie 8.02.2007 r.

 

Warsztaty archiwalne „Dokument elektroniczny” 10.05.2007 r.

 

Zebranie 16.05.2007 r.

Sekcje

Sekcja Archiwa Zakładowe

I Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Praktyczne aspekty informatyzacji archiwów zakładowych i składnic akt”, Płock 25.11.2004 r.

II Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Materiały archiwalne w jednostkach organizacyjnych”, Poznań 21-22.06 2005 r.

III Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Wartościowanie dokumentacji – kryteria, problemy rozwiązania”, Stare Jabłonki 20-21.06 2006 r.

 

Sekcja Archiwistów Samorządowych

Szkolenia dla archiwistów samorządowych

 

Program działania Tymczasowego Zarządu Sekcji Archiwów Samorządowych SAP

 

Archiwa samorządowe – aktualne problemy do rozwiązania

 

II Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Warszawa 2-3.12.2005 r.

 

Zebranie Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Warszawa 29.01.2006 r.

 

III Zjazd Sekcji Archiwów Samorządowych SAP (Poznań 9-10 czerwca 2006 r.)

 

Posiedzenie Zarządu Sekcji – 8 grudzień 2006 r.

 

IV Zjazd Sekcji Archiwów Samorządowych SAP (Kraków 13-14 kwietnia 2007 r.)

 

Sekcja Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych

XIV Ogólnopolska Konferencja Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych, Kulturalnych i Szkół Wyższych SAP „Archiwista w instytucji naukowej” (Legnica 6-9 września 2006 r.)

XV Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych „Archiwa i ich użytkownicy”, Katowice 21-23 czerwca 2007 r.