Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność usługowa   Projektowanie i wdrażanie systemów archiwizacji

Projektowanie i wdrażanie systemów archiwizacji

W zależności od rodzaju dokumentacji oraz rodzaju nośnika stosowane są różne systemy archiwizacji. Dobry system archiwizacji musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych jak również minimalizować czas dostępu do poszukiwanej informacji. Zasadniczą rolę w doborze właściwego rozwiązania odbywa analiza potrzeb w zakresie prezentacji informacji oraz definiowania obiektu właściwymi parametrami dostosowanymi do specyfiki zbioru. Projektowanie przez Stowarzyszenie systemu archiwizacji odbywa się wg następujących etapów:

  • analiza zbiorów,
  • ustalenie potrzeb zamawiającego,
  • analiza otoczenia zamawiającego,
  • określenie parametrów opisu obiektów,
  • opracowanie projektów formularzy,
  • zaprojektowanie procesów udostępniania informacji,
  • wdrożenie systemu,
  • przeszkolenie użytkowników,

Projektowanie i wdrażanie systemów archiwizacji odbywa się przy zastosowaniu narzędzi informatycznych. Dobór właściwego narzędzia jest jednym z zasadniczych elementów w procesie optymalizacji projektowanych rozwiązań. Kluczową rolę w doborze właściwego rozwiązania musi odegrać obok aspektów funkcjonalnych, oczywiście czynnik ekonomiczny.  Dobór właściwego systemu archiwizacji jest naszą specjalnością.