Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność usługowa   Aktywne archiwum zewnętrzne

Aktywne archiwum zewnętrzne

Zewnętrzne superbezpieczne systemy przechowywania i obsługi dokumentacji tradycyjnej oraz elektronicznej 

Powierzoną naszej pieczy dokumentację przechowujemy we własnych (niedzierżawionych) magazynach archiwalnych, zabezpieczonych najnowocześniejszymi systemami przeciwpożarowymi i antywłamaniowymi. Dokumentację elektroniczną zapisaną na dowolnych nośnikach danych przechowujemy w specjalistycznych szafach ognioodpornych posiadających atest odporności pożarowej VDMA 24991/EN 1041-1. Dokumentacja może być udostępniona na miejscu (w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu), dostarczana bezpośrednio do siedziby Klienta w ciągu dwóch godzin od momentu zamówienia lub też przesyłana drogą elektroniczną. Wszelkie udostępnienia akt rejestrowane są w komputerowej bazie danych. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej, handlowej i państwowej. Powierzoną naszej pieczy dokumentację ubezpieczamy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „Warta”.

Odbiór dokumentów od klienta

 • dostarczenie pustych pojemników archiwizacyjnych do klienta
 • umówienie dogodnego dla klienta terminu odbioru dokumentów
 • odbiór dokumentów w dowolnym miejscu na terenie całego kraju
 • ewentualne zaplombowanie pojemników w celu utajnienia ich zawartości
 • sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia akt

Katalogowanie dokumentów

 • uzgodnienie z klientem optymalnej formy ewidencji akt
 • ustalenie szczegółowości ewidencyjnej oraz kryteriów wyszukiwania dokumentów w bazie danych Stowarzyszenia
 • ustalenie obowiązkowego czasu przechowywania akt w archiwum

Umieszczanie w archiwum, rejestracja

 • zastosowanie kodów kreskowych w systemie zarządzania archiwum
 • rejestracja pojemników z aktami w systemie magazynowych Stowarzyszenia (określenie położenia pojemnika w archiwum)
 • wprowadzenie informacji o zawartości pojemnika do bazy danych Stowarzyszenia
 • przesłanie klientowi potwierdzenia zarejestrowania dokumentów w archiwum

Udostępnianie dokumentacji (24 godziny na dobę)

 • dostarczanie do siedziby firmy wskazanego pojemnika z aktami lub wybranych akt
 • nieodpłatne udostępnianie akt na miejscu w specjalnie wyposażonym pomieszczeniu (kserokopiarka, skaner, komputer)
 • przesyłanie zeskanowanych obrazów dokumentów drogą elektroniczną
 • przesyłanie kopii dokumentów drogą faksową

Niszczenie dokumentów

 • przesyłanie do klienta wykazu przeterminowanych dokumentów do wybrakowania w celu uzyskania jego akceptacji
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej do wszczęcia formalnej procedury niszczenia akt
 • zniszczenie dokumentacji
 • potwierdzenie wykonania usługi

Zabezpieczenie

 • systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • systemy sygnalizacji pożarowej
 • 24 godzinny monitoring oraz ochrona fizyczna
 • system telewizji przemysłowej
 • rejestrowana kontrola dostępu do pomieszczeń archiwum
 • polisa ubezpieczeniowa z szerokim pokryciem odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu przechowywanym jak również odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
 • komputerowa kontrola udostępnień

Usługi dodatkowe

 • przechowywanie elektronicznych nośników danych w ognioodpornych szafach
 • tworzenie archiwów elektronicznych (skanowanie dokumentów)