Home     Public relations w archiwach

Public relations w archiwach

Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Public relations w archiwach

Zbiór studiów pod red. Marleny Jabłońskiej

Poznań 2010

ISBN 978-83-906252-6-3

 

Pobierz: Formularz zamówienia