Home     Kancelaria i archiwum zakładowe

Kancelaria i archiwum zakładowe

Kancelaria i archiwum zakładowe

 

pod red. Eugeniusza Borodija

Warszawa 2009

Wyd. IV, ss. 248, ISBN 978-83-906252-2-5
Podręcznik

Cena: 50 zł + VAT 5%

Nakład wyczerpany