Home     Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie

Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie

Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r.

pod red. Jarosława Porazinskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego

Warszawa 2008

ss. 575, ISBN 978-83-906252-108

Cena: 45 zł + VAT 5%

 

Pobierz: Formularz zamówienia