Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home  

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r. Sekcja Archiwa Zakładowe, cyklicznie organizuje ogólnopolskie seminaria, których celem jest popularyzacja praktycznej i teoretycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za […]