Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły

Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ogłasza nabór prac do pierwszej  edycji konkursu „Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły” na pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej Polski opartej na materiałach archiwalnych Do konkursu można zgłaszać niepublikowane prace doktorskie, których obrony miały miejsce w okresie od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 31 października 2018 […]


Konferencja MRA, Jaunde 26-28.11.2018 r.

Międzynarodowa Rada do spraw Archiwów zaprasza do składania propozycji wystąpień na dorocznej Konferencji MRA organizowanej pod hasłem Archiwa: Zarządzanie, Pamięć, Dziedzictwo w dniach 26-28 listopada br. w Jaunde będącym stolicą Kamerunu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca. Więcej informacji https://www.ica.org/en/ica-annual-conference-2018


Śp. Mieczysław Motas (1929-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 19 stycznia 2018 r. odszedł prof. dr hab. Mieczysław Motas. Historyk, archiwista. Aktywny członek Sekcji Archiwalnej przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki a następnie członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Swoje życie zawodowe związał z historią i archiwami. W latach 1969-1979 kierował Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od 1973 […]


Święta Bożego Narodzenia

Dzieląc się radością Świąt Bożego Narodzenia, życzę, aby ten nadchodzący czas przyniósł chwile pełne spokoju, pogody ducha i rodzinnego ciepła. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń, wielu sukcesów oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym Nowym 2018 Roku składa wszystkim członkom Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Kazimierz Jaroszek Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich


Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Ukrainy

7 grudnia 2017 w siedzibie Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy podczas Międzynarodowej Konferencja „Archiwa we współczesnym świecie: wyzwania i zadania” podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich a Stowarzyszeniem Archiwistów Ukrainy. Sygnatariuszami byli: ze strony ukraińskiej Prezes SAU profesor Mykoła Szczerbak, ze strony polskiej Wiceprezes SAP Piotr Zawilski. W Konferencji wzięli […]