Home  

Biuro Zarządu Głównego

00-213 WARSZAWA
ul. Bonifraterska 6/21

tel. (0-22) 831-31-71
fax (0-22) 831-31-71

Dyrektor Biura – Gabriela Bruszewska
tel. (0-22) 831-31-71

Dział Organizacyjno-Statutowy


Komisje i Rady

KADENCJA 2012-2017

W dniu 12.XI. 2012 r. Zarząd Główny powołał:

Radę Programowo-Naukową w składzie: Eugeniusz Borodij, Waldemar Chorążyczewski, Helena Kułdo, Jarosław Porazinski, Krzysztof Stryjkowski

Komisję Gospodarczą w składzie: Roland Banduch, Andrzej Drakoniewicz, Piotr Matuszek, Anna Smorąg, Juliusz Sikorski


Władze naczelne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

KADENCJA 2012-2017

Zarząd Główny

Kazimierz Jaroszek


Statut Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

S T A T U T

STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH


uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
w dniu 8 września 2012 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE