Home  

Sekcja Edukacji Archiwalnej

Sekcja Edukacji Archiwalnej

Przewodnicząca – Alicja Kulecka

Viceprzewodniczące – Wiesława Kwiatkowska, Irena Mamczak-Gadkowska

Sekretarz – Ilona Florczak

Skarbnik – Małgorzata Wnuk

Członkowie Zarządu – Tomasz Matuszak, Agnieszka Rosa

sea@sap.waw.pl


Bydgoszcz

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Małgorzata Rzepecka

Wiceprezes – Eugeniusz Borodij
Sekretarz – Karolina Kawczyńska

Skarbnik -Wojciech Zupa

Członek Zarządu – Lidia Wakuluk

85-009 BYDGOSZCZ,
ul. Dworcowa 65
tel. (0-52) 339-54-01


Łódź

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Andrzej Drakoniewicz
Wiceprezes – Andrzej Majchrzak, Jolanta Jesionowska
Sekretarz – Łukasz Jaworski
Skarbnik – Izabela Matysiak-Aleksandrowicz

Członek Zarządu – Dominik Antoszczyk, Adriana Bryk
91-415 ŁÓDŹ,
ul. Piłsudskiego 33
tel. (42) 674-75-15, (42) 636-85-35

e-mail – andrzej.drakoniewicz@lodz.ap.gov.pl


Biuro Zarządu Głównego

00-213 WARSZAWA
ul. Bonifraterska 6/21

tel. (0-22) 831-31-71
fax (0-22) 831-31-71

Dyrektor Biura – Gabriela Bruszewska
tel. (0-22) 831-31-71

Dział Organizacyjno-Statutowy


Częstochowa*

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Dorota Czech
Sekretarz – Grzegorz Rozin
Skarbnik – Marta Mszyca

42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Rejtana 13
tel. (34) 363-82-31
e-mail – czestochowa@sap.waw.pl