Home   Blog

Święta Bożego Narodzenia

Radosnych, spokojnych, rodzinnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo szczęścia i dobrego zdrowia w Nowym Roku życzy Kazimierz Jaroszek Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich


Konferencja szkoleniowa Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAPolskich

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na konferencję szkoleniową „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – udostępnianie zbiorów archiwalnych w ramach obowiązującego stanu prawnego. Funkcjonowanie archiwów po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 15 – 16  […]


Skany Biuletynu „Archiwista”

W dziale Wydawnictwa –> Archiwista umieszczone zostały skany wydawanego w latach 1965-1995 Biuletynu „Archiwista”. Zachęcamy do lektury


XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

XII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne Postępowanie i zarządzanie dokumentacją w świetle nowych przepisów prawa Gorzów Wlkp. 7-8 czerwca 2016 r. Sekcja Archiwa Zakładowe, cyklicznie organizuje ogólnopolskie seminaria, których celem jest popularyzacja praktycznej i teoretycznej wiedzy o postępowaniu z dokumentacją oraz jej zarządzaniu, a w szczególności nowoczesnych metod i narzędzi pracy wśród aktotwórców oraz osób odpowiedzialnych za […]