Home   Blog

Profesor Andrzej Tomczak (1922-2017)

Profesor Andrzej Tomczak (1922-2017) Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż odszedł Profesor Andrzej Tomczak, historyk, nestor polskich archiwistów, Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń archiwistów, współtwórca i Członek Honorowy Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Cześć Jego Pamięci  


Święta Bożego Narodzenia

Radosnych, spokojnych, rodzinnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo szczęścia i dobrego zdrowia w Nowym Roku życzy Kazimierz Jaroszek Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich


Konferencja szkoleniowa Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAPolskich

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na konferencję szkoleniową „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – udostępnianie zbiorów archiwalnych w ramach obowiązującego stanu prawnego. Funkcjonowanie archiwów po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 15 – 16  […]


Skany Biuletynu „Archiwista”

W dziale Wydawnictwa –> Archiwista umieszczone zostały skany wydawanego w latach 1965-1995 Biuletynu „Archiwista”. Zachęcamy do lektury