Home     Rocznik 2008

Rocznik 2008

Chorążyczewski Waldemar, Stryjkowski Krzysztof – Czym dzisiaj żyją archiwa na świecie?  Nr 3 / s. 7
Chorążyczewski Waldemar – Archiwa, zarządzanie i rozwój: planując przyszłe społeczeństwo (XVI Międzynarodowy Kongres Archiwów w Kuala Lumpur  Nr 1 / s. 15
Kasparek Danuta – V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6-7 września 2007 r. – podsumowanie Nr 1 / s. 7
Kozłowski Kazimierz – Władysław Stępniak – archiwista i historyk Nr 4 / s. 7
List gratulacyjny Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do prof. Władysława Stępniaka Nr 4 / s. 18
Porazinski Jarosław – Post scriptum Nr 4 / s. 20
Stryjkowski Krzysztof – O Zbyszku Pustule prawie prywatnie Nr 3 / s. 27
Strategia działań Międzynarodowej Rady Archiwów na lata 2008-2018 Nr 2 / s. 21
Wykaz publikacji Władysława Stępniaka Nr 4 / s. 11

Studia i materiały
Biedziak Agata – Włoska sieć archiwów państwowych Nr 3 / s. 51
Borkowska Małgorzata – Przygoda archiwalna (część I) Nr 2 / s. 7
Borkowska Małgorzata – Przygoda archiwalna (część II) Nr 3 / s. 33
Borkowska Małgorzata – Przygoda archiwalna (część III) Nr 4 / s. 27
Figura Agnieszka – Akta Krajowej Rady Sądownictwa w zasobie Archiwum Prezydenta RP w latach 1990-2006 Nr 1 / s. 17
Hlebionek Marcin – Pieczęcie królów pruskich Nr 2 / s.55
Jaworski Rafał – Sprawa przywileju Alexandra na sejmie warszawskim 1563 r. a geneza pierwszej polskiej ustawy archiwalnej Nr 2 / s. 27
Mróz Dorota – Wartość źródłowa akt prokuratur sądów apelacyjnych dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie zespołu archiwalnego Prokuratury Sądu Apelacyjnego w Toruniu Nr 1 / s. 27
Kisiel Robert – Identyfikacja autora Korespondencji politycznej w Wrocławia do Generała Komarzewskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych Nr 1 / s. 35
Kochańska Agnieszka – Dokumentacja audiowizualna w zasobie Archiwum TVP SA Oddział w Szczecinie Nr 2 / s. 37
Korejwo Mariusz T. – Moralność socjalistyczna – scenariusze świeckich obrzędów Nr 1 / s. 39
Peterlejtner Marcin – Federalne materiały archiwalne w zbiorach Biblioteki Kongresu w kontekście amerykańskiej sieci archiwalne Nr 3 / s. 77
Przywuska Aniela – Kociewskie wsie: Stara, Kościelna i Leśna Jana. Wybrane problemy z zakresu historii do 1920 roku. Część III Nr 1 / s. 59
Rosa Agnieszka – Wystawy archiwalne w służbie polityki historycznej państwa. Funkcja propagandowa wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej Nr 4 / s. 43
Stępniak Władysław – Archiwa – państwo – naród. Dwieście lat na straży pamięci narodowej Nr 4 / s. 21
Sobczak Anna – Bundesarchiv – największa sieć archiwalna w Niemczech Nr 3 / s. 67
Wiśniewski Jan ks. – Fabrica ecclesiae na terenie oficjalatu pomezańskiego w świetle wizytacji biskupów XVII-XVIII wieku. Część III Nr 1 / s. 69

ABC archiwisty zakładowego
 
Konstankiewicz Marek – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją (część XXVII) Nr 1 / s. 77
Konstankiewicz Marek – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją (część XXVIII) Nr 2 / s.69
Konstankiewicz Marek – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją (część XXIX) Nr 3 / s. 91
Konstankiewicz Marek – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją (część XXX)  Nr 4 / s. 71

Recenzje i omówienia
Chyrkowski Krystian – Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. 4, Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. Stanisław Roszak i Małgorzata Strzelecka, Toruń 2007, ss. 220 Nr 1 / s. 83
Degen Robert – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego Nr 1 / s. 85
Degen Robert – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego Nr 3 / s. 97
Degen Robert – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego Nr 4 / s. 85
Gut Paweł – O nowej monografii z badań nad archiwaliami pruskimi Nr 4 / s. 75
Hlebionek Marcin – Nadwarciański Rocznik Historyczno-archiwalny nr 14 Nr 2 / s. 79
Hlebionek Marcin – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego Nr 2 / s. 85
Paulina Rumińska – Paweł Wolnicki, Procesy archiwotwórcze w strukturach administracyjnych diecezji częstochowskiej, Częstochowa 2006, Wyd. Akademii Polonijnej w Częstochowi „Educator”, ss. 311 Nr 2 / s.73

Kronika
Gut Paweł – Sesja Heraldyka Kościelna na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (13.III.2008 r.) Nr 2 / s.92
Paweł Gut – 78. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Erfurcie 16-19.IX. 2008 r. (78. Deutscher Archivtag) Nr 4 / s. 95
Hlebionek Marcin – Konferencja „Wieś w Heraldyce i sfragistyce polskiej”, Pobierowo 2-3.X.2008 r. Nr 4 / s. 105
Gerc Katarzyna, Ławniczak Paulina – I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach” Nr 1 / s. 95
Jabłońska Marlena – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu w roku 2007 Nr 1 / s. 105
Jabłońska Marlena – Wiosenne Spotkania Archiwalne II. Public relations w archiwach 9-10V.2008 r. Nr 2 / s.96
Kacprzak Magdalena, Papciak Ewa – Wartościowanie różnego rodzaju dokumentacji w archiwach zakładowych, Karpacz, 23-25.04.2008 r. Nr 3 / s. 106
Kierzkowska Bożena – Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia Archiwum UMK Nr 4 / s. 100
Ławniczak Paulina – Administracja wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości w kontekście integracji europejskiej i globalizacji. Międzynarodowa konferencja, Bukareszt 16-17.X.2008 r. Nr 4 / s. 97
Modzelewska Anna – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy w roku 2007 Nr 2 / s. 95
Stępniak Władysław – XL Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu (CITRA) Quebec, 10-16.XI.2007 r. Nr 1 / s. 100

In memoriam
Duczkowska-Moraczewska Henryka, Łosowska Anna – Maria Wanda Mróz (1946-2008) Nr 2 / s. 105
Łazarek Anna – Anna Poniatowska 1926-2008 Nr 2 / s. 103
Matuszek Jolanta – Moje wspomnienie o Wandzie Mróz Nr 2 / s. 106
Tytko M.M. – mgr Adam Cieślak (1955-2008) Nr 4 / s. 111