Home  

2017

Nr 1-2 (85-86) 2017 Studia i materiały Wanda K. Roman – Od opisu archiwalnego do metadanych Nr 1-2 / s. 7 Jarosław Stulczewski – Dokumentacja stowarzyszeń i związków kombatanckich Nr 1-2 / s. 31 Sylwia Stryjkowska – Problematyka ochrony dóbr kultury w prawie i praktyce Unii Europejskiej Nr 1-2 / s. 43 Paulina Rudnik – […]


2016

1 (81)             2 (82)           3 (83)           4 (84)


2006

2006


2015


Archiwista Polski – Informacje

Kwartalnik „Archiwista Polski” kontynuuje tradycje Biuletynu „Archiwista” wydawanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich od czerwca 1965 r. W „Archiwiście” publikowano artykuły naukowe z zakresu archiwistyki i organizacji archiwów, a także dotyczące problemów zawodowych archiwistów. Biuletyn zawierał również komunikaty i informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz materiały dyskusyjne i polemiczne. Pod tytułem „Archiwista” periodyk wychodził do 1996 r., […]