Targi Dziedzictwa

Zabezpieczanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

Kraków 10-11 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia uczestnictwa w II edycji Targów Dziedzictwo w nowej formule!

W dniach 10-11 października 2019 r., w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie odbędą się Targi Dziedzictwo pod hasłem : „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”.

Jest to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń, które ma na celu przybliżenie problemów jakim jest zabezpieczenie Dziedzictwa Kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń. Ta doroczna konferencja gromadzi archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, konserwatorów zabytków oraz ekspertów dziedziny Kultury.

Miejsce spotkania i jego historia sprzyja wymianie wiedzy i doświadczenia. Targi Dziedzictwo organizujemy w zabytkowych aulach XIII wiecznego Zakonu Franciszkanów, a wystawa odbywa się w Krużgankach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem został udzielony przez Prezydenta Miasta Krakowa, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Dyrektora Archiwum Akt Nowych

Uzyskaliśmy patronaty:

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

Archiwum Państwowe w Kielcach

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Państwowe w Opolu

Archiwum Państwowe w Katowicach

Biblioteka Jagiellońska

Muzeum Krakowa

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka” w Mielcu

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem inicjatywy było uwrażliwienie mieszkańców Europy na wspólną historię oraz zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej.

Ubiegłoroczna edycja Targów Dziedzictwo przyniosła nam ogromną satysfakcję, a szereg osób przybyłych na konferencję był potwierdzeniem naszego osobistego sukcesu. Wydarzenie to pokazuje,  jak bardzo istotne znaczenie ma ta konferencja promująca wartość dziedzictwa kulturowego. Ważne jest, aby je chronić i przekazywać przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie.  W wymianie doświadczeń i dobrych praktyk będą mogły uczestniczyć wszelkie organizacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego, ponadnarodowe sieci kulturalne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe oraz stowarzyszenia kulturalne.

Pragniemy, aby wystawcy podczas Targów Dziedzictwo zaprezentowali najnowsze technologie i rozwiązania wykorzystywane w celu zabezpieczenia dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Odwiedzający zapoznają się z tradycyjnymi usługami oraz najnowszymi usługami, trendami, technologiami oraz narzędziami stosowanymi w konserwacji czy digitalizacji zabytków i zbiorów. Paletę produktów niezbędnych przy pracach rekonstrukcyjnych, renowacyjnych, archeologicznych i produkcji replik uzupełnią systemy zabezpieczeń.

Za organizację najbliższej edycji Targów Dziedzictwo odpowiedzialny jest Klasztor Franciszkanów w Krakowie oraz firma Mikrofilm-Service, właściciel portalu Skanowanie.pl,. Zachęcamy do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa współudział w wydarzeniu stanowić będzie widoczny wkład w organizację Targów Dziedzictwo.