Home   Blog  Śp. Urszula Wieczorek

Śp. Urszula Wieczorek

śp. Urszula Wieczorek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2019 roku odeszła od nas Urszula Wieczorek, archiwistka, wieloletni kierownik Oddziału Fotografii Narodowego Archiwum Cyfrowego. Brała czynny udział w szkoleniach młodzieży z zakresu archiwistyki, głównie zasad gromadzenia, zabezpieczania i opracowania dokumentacji audiowizualnej. Przygotowywała i prezentowała liczne wystawy i prelekcje dotyczące dokumentacji fotograficznej. Udzielała licznych konsultacji archiwistom  z różnych instytucji i osobom prywatnym gromadzącym fotografie. Brała aktywny udział w konferencjach naukowych, wygłaszając referaty. Przez kilka kadencji uczestniczyła w pracach Komisji Zakupów przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, decydując o kształtowaniu narodowego zasobu archiwalnego.

Od 1985 roku aktywny członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pełniła wiele funkcji społecznych, m.in. była sekretarzem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej’ wiceprezesem Oddziału Warszawskiego oraz skarbnikiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Ostatnie pożegnanie śp. Urszuli Wieczorek odbędzie się 17 stycznia (czwartek) 2019 r. Msza święta o godz. 12,00 w kościele Św. Katarzyny  (ul. Fosa 17, Warszawa).