Home   Blog  Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Ukrainy

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Ukrainy

7 grudnia 2017 w siedzibie Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy podczas Międzynarodowej Konferencja „Archiwa we współczesnym świecie: wyzwania i zadania” podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich a Stowarzyszeniem Archiwistów Ukrainy. Sygnatariuszami byli: ze strony ukraińskiej Prezes SAU profesor Mykoła Szczerbak, ze strony polskiej Wiceprezes SAP Piotr Zawilski. W Konferencji wzięli udział także Skarbnik SAP Andrzej Jabłoński i Członek Zarządu Głównego SAP Eugenia Szymczuk. Członkowie polskiej delegacji przedstawili na Konferencji wystąpienia poświęcone działalności Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP oraz Strategii digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018-2023 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.