Home   Blog  Wystawa Znane i mniej znane Ziemi Kieleckiej

Wystawa Znane i mniej znane Ziemi Kieleckiej

Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc przygotowały wystawę pt. Znane i mniej znane Ziemi Kieleckiej, zorganizowaną z okazji VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz Europejskich Dni Dziedzictwa. Patronatem honorowym wystawę objęli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski.

Wystawa składa się z dwóch części. Część pierwszą w formie planszowej oglądać można będzie na Rynku w Kielcach w dniach od 12 września do 3 października 2017 r. Druga część wystawy, pokazująca oryginalne eksponaty, zaprezentowana zostanie w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach (przy ul. Kusocińskiego 57) i oglądać ją będzie można w dniach od 18 do 22 września 2017 r.

Celem wystawy jest przedstawienie, zarówno znanych, jak mniej znanych szerokim kręgom społeczeństwa wyrobów, produktów, przedmiotów, surowców, które swoje korzenie wywodzą z Ziemi Kieleckiej. Stąd pochodzą m.in. takie marki jak: produkty spożywcze wytwarzane w Zakładach Wytwórczych „Społem” w Kielcach, woda zdrojowa z ujęć znajdujących się w strefie ochrony uzdrowiskowej w Busku – Zdroju, ozdobne wyroby Zakładów Porcelany w Ćmielowie, elementy uzbrojenia i wyposażenia wojskowego produkowane przez Suchedniowską „Hutę Ludwików”, późniejszą Fabrykę Samochodów Specjalizowanych „Polmo SHL” im. Stanisława Staszica w Kielcach – producenta motocykli i pralek wirnikowych „Frania”, samochody „Star” wytwarzane w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach i wiele, wiele innych.

Wystawa zorganizowana z okazji VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, ma ponadto na celu przybliżenie uczestnikom Zjazdu z kraju i z zagranicy historii miasta i regionu.