Home   Blog  Polscy archiwiści odznaczeni medalem Za zasługi dla czeskiej archiwistyki

Polscy archiwiści odznaczeni medalem Za zasługi dla czeskiej archiwistyki

19 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zásluhy o české archivnictví” (Za zasługi dla czeskiej archiwistyki), przyznawanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Milana Chovanca. Medal otrzymało 14 osób, w tym dwoje Polaków: Hanna Krajewska dyrektor Archiwum PAN w Warszawie oraz Ivo Łaborewicz kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, członek ZG SAP.

Ivo Łaborewicz otrzymał medal „za długoletni wkład w dziedzinę czesko-polskiej współpracy archiwalnej”; wręczenia medalu dokonali: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. – Wiceminister Spraw Wewnętrznych do spraw ustawodawstwa, prawa, archiwów i agend administracyjnych w dziale administracji publicznej); RNDr. Josef Postránecký – Wiceminister Spraw Wewnętrznych dla Służby Cywilnej; Mgr. Jiří Kaucký – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; PhDr. Jiří Úlovec – dyrektor naczelny Zarządu Archiwów przy MSW.

W uroczystości wzięła udział Marzena Ewa Krajewska – radca minister z Ambasady RP w Pradze, oraz spore grono czeskich archiwistów (dyrektorów archiwów państwowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz Stowarzyszenia Czeskich Archiwistów).

O wyróżnienie dla Ivo Łaborewicza wystąpili archiwiści z archiwów państwowych w Litomieřicach oraz jego oddziału w Semily, jak również Jesztedzki Oddział Českiej archivni společnosti, z którymi współpracuje on od blisko 20 lat, uczestnicząc w konferencjach, wymieniając publikacje, wspierając się wzajemnie w poszukiwaniach różnych materiałów, publikując artykuły, recenzje i omówienia prac archiwalnych (w tym w „Archiwiście Polskim”), pośrednicząc w kontaktach z innymi instytucjami polskimi itd.