Home   Blog  Konferencja szkoleniowa Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAPolskich

Konferencja szkoleniowa Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAPolskich

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
i Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na konferencję szkoleniową „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – udostępnianie zbiorów archiwalnych w ramach obowiązującego stanu prawnego. Funkcjonowanie archiwów po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 15 – 16  września 2016 roku

Formularz (wypełniony osobno dla każdej zgłaszanej osoby) prosimy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@sap.waw.pl

boligrafo    formularz