Home   Blog  Konferencja – Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce

Konferencja – Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce

22 maja 2015 r. w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pt.: Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce.  Jej organizatorami są: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Historii UP w Krakowie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Więcej – tutaj