Home   Blog  śp. Czesław Biernat (1925-2015)

śp. Czesław Biernat (1925-2015)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 stycznia zmarł prof. dr hab. Czesław  Biernat, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku.

 Czesław Biernat urodził się 18 stycznia 1925 r. w Sulęczynie. Po studiach historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w roku 1950 rozpoczął pracę w Archiwum Państwowym w Gdańsku, którym w latach 1969–1991 kierował jako jego dyrektor. W roku 1961 uzyskał tytuł doktora, w 1977 – doktora habilitowanego, a w roku 1980 – profesora. Jego prace naukowe dotyczyły zarówno archiwistyki jak i dziejów Gdańska.

Był członkiem m.in. Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma „Archeion”. Współtworzył koncepcję kształcenia archiwistów na Uniwersytecie Gdańskim, na którym w latach 1972–1991 prowadził wykłady na specjalizacji archiwistycznej w Instytucie Historii. Autor wielu publikacji z zakresu archiwistyki oraz historii Gdańska.