Home   Blog  ś.p. Helena Kisiel (1995-2015)

ś.p. Helena Kisiel (1995-2015)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 stycznia 2015 r. zmarła w Radomiu Pani dr Helena Kisiel, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, wybitny archiwista, historyk, działacz społeczny.

 

Więcej 81