Home   Blog  Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat – konferencja

Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat – konferencja

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

 Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 Archiwum Politechniki Wrocławskiej

 zapraszają do udziału w konferencji

pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania

na przestrzeni ostatnich 70 lat

 która odbędzie się w dn. 8 – 9 grudnia 2014 r.

na Uniwersytecie Wrocławskim

pl. Uniwersytecki 1,   Sala Oratorium Marianum

ul. Szewska 49, Instytut Historyczny UWr

 Więcej informacji   81